Sortowanie:
Znaleziony: 13 ogłoszenie w kategorii Budowa / remonty Polska: Wszystkie miasta
Elektromonter/operator
Elektromonter/operator
nowe Dąbrowa Górnicza 30+ kilka dni temu

Poszukiwany elektromonter sieci SN i nN.Praca związana z budową/modernizacją sieci kablowych i napowietrznych SN i nN, stacji transformatorowych.Wymagania:podstawowe wiadomości z elektroenergetykiprawo jazdy kat. BMile widziane:prawo jazdy kat. Ckurs PPNumiejętność obsługi minikoparki, koparko-ładowarki, HDS, podnośnika koszowego.Możliwość przyuczenia.

Młodszy Elektromonter/ELEKTROMONTER Pogotowia | CHOJNA - Enea Operator
Młodszy Elektromonter/ELEKTROMONTER Pogotowia | CHOJNA - Enea Operator
Chojna 30+ kilka dni temu

Enea Operator to jedna ze spółek Grupy Kapitałowej Enea. Jesteśmy nowoczesnym Pracodawcą, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Spółki opiera się na dystrybucji energii elektrycznej oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy ponad 4 tysiące silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo.Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków- złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/oferty-pracy/eop-35-od3-rd-stargard-zm-pe-chojna-mlodszy-elektromonter-elektromonter-pogotowiaENEA Operator Sp. z o.o./ Oddział Dystrybucji Szczecin/ Rejon Dystrybucji Stargard/ Dział Majątku Sieciowego/ Posterunek Energetyczny Chojna informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko:Młodszy Elektromonter Pogotowia / Elektromonter Pogotowia ZAKRES OBOWIĄZKÓW:Wykonywanie czynności łączeniowych na sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn.Realizowanie zadań związanych z lokalizacją uszkodzeń i usuwaniem awarii w sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn.Wykonywanie planowych zabiegów eksploatacyjnych i inwestycyjnych na sieci elektroenergetycznej.Wymiana osprzętu linii kablowych nn, zabezpieczeń SN i nn w sieci elektroenergetycznej oraz aparatury w rozdzielniach, złączach i szafkach nn.Usuwanie zagrożeń dla życia i zdrowia w sieci elektroenergetycznej.Realizowanie zadań związanych z techniczną obsługą odbiorców.Prowadzenie pojazdu służbowego.Czynności związane z organizacją bezpiecznej pracy na urządzeniach elektroenergetycznych.WYMAGANIA:Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o profilu elektrycznym/pokrewnym,Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki,Świadectwo kwalifikacyjne E,Prawo jazdy kat. B,Brak przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości,Gotowość do pracy zmianowej i pełnienia dyżurów domowych,Podstawowa znajomość obsługi komputera.MILE WIDZIANE:Doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej/energetycznej,Uprawnienia UDT na żuraw, podest ruchomy, koparkę,Prawo jazdy kat. C+E.CECHY OSOBOWOŚCI:Dokładność, sumienność i zaangażowanie w realizację zadań,Umiejętność pracy w zespole,Odporność na stres,Komunikatywność,Dyspozycyjność.OFERUJEMY:Umowę o pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,Pełny wymiar czasu pracy,Pakiet świadczeń pracowniczych („wczasy pod gruszą”, dofinansowanie do kultury i sportu (m.in. Karta Multisport), Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży i wiele innych),Możliwość skorzystania z opieki medycznej oraz preferencyjną ofertę ubezpieczeniową na życie,Rozwój zawodowy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.INFORMACJE:Przewidywany termin zatrudnienia: maj/czerwiec 2021Miejsce pracy – obszar działania Rejonu Dystrybucji StargardOsoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, klikając w przycisk Aplikuj teraz  w terminie do:  04.04.2021 r.Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-16    0, REGON: 300455398     , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 26980 6 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN.Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod(at)operator.enea.pl.2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:a. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;b. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;c. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.d. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, usługi prawne, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod(at)operator.enea.pl.7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Wysyłając CV i/lub List Motywacyjny do Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Asystent kierownika budowy; Elektromonter/kierowca/operator
Asystent kierownika budowy; Elektromonter/kierowca/operator
Opatówek 30+ kilka dni temu

Firma ELMONT s.c. zatrudni osoby na stanowiskach: - Asystent kierownika budowy - Elektromonter/kierowca/operator 1. Asystent kierownika budowy – branża elektroenergetyczna Opis Stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w zespole organizującym i prowadzącym roboty budowlane w branży elektrycznej i elektroenergetycznej. Wymagania: - Gotowość do pracy stacjonarnej w okolicach Kalisza/Opatówka - Prawo jazdy kat. B - Znajomość programów MS Office, mile widziana znajomość oprogramowania typu CAD - Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku - Sumienność, obowiązkowość, uczciwość i chęci do pracy Oferujemy: - Duże możliwości rozwoju zawodowego - Pracę w rozwijającym się zespole - Stabilne warunki zatrudnienia - Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do poziomu doświadczenia, kompetencji i zaangażowania Branża: Elektryczna i elektroenergetyczna Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę – do uzgodnienia 2. Elektromonter/kierowca/operator Opis stanowiska: Zatrudnimy pracownika do zespołu zajmującego się wykonawstwem robót elektrycznych/energetycznych. Wykonywane prace (np. przyłącza elektroenergetyczne, linie kablowe, linie napowietrzne, stacje transformatorowe i wiele innych) dotyczą zarówno sieci elektroenergetycznych niskiego, jak i średniego napięcia. Oferowane stanowisko wiąże się z pracą w terenie. Firma nie przewiduje konieczności kilkudniowych wyjazdów/delegacji itp. Wymagania: - Prawo jazdy kat. B, - Umiejętność pracy w zespole, - Rzetelne i sumienne podejście do wykonywanej pracy. Mile widziane: - Prawo jazdy kat. C, C+E, - Uprawnienia SEP, - Uprawnienia i/lub umiejętności obsługi sprzętu i maszyn budowlanych, tj. koparka, koparko-ładowarka, podnośnik, HDS itp., - Doświadczenie zawodowe w tej samej lub powiązanej branży. Oferujemy: - Stabilne warunki zatrudnienia, - Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, przyuczenia do zawodu , - Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do poziomu doświadczenia, kompetencji i zaangażowania, - Możliwość pracy w nadgodzinach. Branża: Elektryczna i elektroenergetyczna Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę – do uzgodnienia. www.elmontsc.pl

Elektromonter, brukarz, prac.fizyczny, operator . Prawo jazdy B+E .
Elektromonter, brukarz, prac.fizyczny, operator . Prawo jazdy B+E .
Wołomin 30+ kilka dni temu

Firma elektroenergetyczna zatrudni pracownika na stanowisko: -elektromonter ( sieci kablowe ziemne Sn i nn) -brukarz -pracownik fizyczny -operator minikoparki Posiadanie prawa jazdy kat. B+E lub C+E. będzie dodatkowym atutem. Firma mieści się w Czarnej k. Wołomina stąd zapewniam transport na budowe. Praca na pełen etat na terenie Warszawy i okolic. Wynagrodzenie w zaleznosci od umiejetnosci i zaangazowania. Połączone umiejetnosci oraz posiadanie prawa jazdy B+E lub C+E będą dodatkowym atutem przy ustalaniu stawki godzinowej. Możliwość pobierania wynagrodzenia w systemie tygodniowym. Proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 501-166-073 lub 511-506-255

Młodszy ELEKTROMONTER Pogotowia - ENEA Operator -  SZCZECIN-Lewobrzeże
Młodszy ELEKTROMONTER Pogotowia - ENEA Operator - SZCZECIN-Lewobrzeże
Szczecin 30+ kilka dni temu

Enea Operator to jedna ze spółek Grupy Kapitałowej Enea. Jesteśmy nowoczesnym Pracodawcą, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Spółki opiera się na dystrybucji energii elektrycznej oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy ponad 4 tysiące silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo.Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków- złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.Więcej o nas na stronie www.operator.enea.plENEA Operator Sp. z o.o./ Oddział Dystrybucji Szczecin/ Rejon Dystrybucji Szczecin/ Dział Majątku Sieciowego/ Posterunek Energetyczny Szczecin-Lewobrzeże   informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko:Młodszy Elektromonter Pogotowia ZAKRES OBOWIĄZKÓW:Wykonywanie czynności łączeniowych na sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn.Realizowanie zadań związanych z lokalizacją uszkodzeń i usuwaniem awarii w sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn.Wykonywanie planowych zabiegów eksploatacyjnych i inwestycyjnych na sieci elektroenergetycznej.Wymiana osprzętu linii kablowych nn, zabezpieczeń SN i nn w sieci elektroenergetycznej oraz aparatury w rozdzielniach, złączach i szafkach nn.Usuwanie zagrożeń dla życia i zdrowia w sieci elektroenergetycznej.Realizowanie zadań związanych z techniczną obsługą odbiorców.Prowadzenie pojazdu służbowego.Czynności związane z organizacją bezpiecznej pracy na urządzeniach elektroenergetycznych.WYMAGANIA:Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o profilu elektrycznym/pokrewnym,Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki,Świadectwo kwalifikacyjne E,Prawo jazdy kat. B,Brak przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości,Gotowość do pracy zmianowej i pełnienia dyżurów domowych,Podstawowa znajomość obsługi komputera.MILE WIDZIANE:Doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej/energetycznej,Uprawnienia UDT na żuraw, podest ruchomy, koparkę,Prawo jazdy kat. C+E.CECHY OSOBOWOŚCI:Dokładność, sumienność i zaangażowanie w realizację zadań,Umiejętność pracy w zespole,Odporność na stres,Komunikatywność,Dyspozycyjność.OFERUJEMY:Umowę o pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,Pełny wymiar czasu pracy,Pakiet świadczeń pracowniczych („wczasy pod gruszą”, dofinansowanie do kultury i sportu (m.in. Karta Multisport), Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży i wiele innych),Możliwość skorzystania z opieki medycznej oraz preferencyjną ofertę ubezpieczeniową na życie,Rozwój zawodowy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.INFORMACJE:Przewidywany termin zatrudnienia:  lipiec/sierpień 2021Miejsce pracy –  Szczecin Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji, klikając w przycisk "Aplikuj teraz"  w terminie do:   28.05.2021 r.Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN.Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod(at)operator.enea.pl.2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:a. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;b. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;c. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.d. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, usługi prawne, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod(at)operator.enea.pl.7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Klikając w przycisk „Aplikuj” lub wysyłając CV i/lub List Motywacyjny do Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Asystent kierownika budowy oraz Elektromonter/kierowca/operator
Asystent kierownika budowy oraz Elektromonter/kierowca/operator
Kalisz 30+ kilka dni temu

Firma ELMONT s.c. zatrudni osoby na stanowiskach:Asystent kierownika budowyElektromonter/kierowca/operator1. Asystent kierownika budowy – branża elektroenergetycznaOpis StanowiskaOsoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w zespole organizującym i prowadzącym roboty budowlane w branży elektrycznej i elektroenergetycznej.WymaganiaGotowość do pracy stacjonarnej w okolicach Kalisza/OpatówkaPrawo jazdy kat. BZnajomość programów MS Office, mile widziana znajomość oprogramowania typu CADMile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowiskuSumienność, obowiązkowość, uczciwość i chęci do pracyOferujemyZatrudnionym osobom oferujemy:Duże możliwości rozwoju zawodowegoPracę w rozwijającym się zespoleStabilne warunki zatrudnieniaAtrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do poziomu doświadczenia, kompetencji i zaangażowaniaBranżaElektryczna i elektroenergetycznaRodzaj zatrudnieniaUmowa o pracę – do uzgodnienia2. Elektromonter/kierowca/operatorOpis stanowiskaZatrudnimy pracownika do zespołu zajmującego się wykonawstwem robót elektrycznych/energetycznych. Wykonywane prace (np. przyłącza elektroenergetyczne, linie kablowe, linie napowietrzne, stacje transformatorowe i wiele innych) dotyczą zarówno sieci elektroenergetycznych niskiego, jak i średniego napięcia.Oferowane stanowisko wiąże się z pracą w terenie. Firma nie przewiduje konieczności kilkudniowych wyjazdów/delegacji itp.WymaganiaPrawo jazdy kat. B, Umiejętność pracy w zespole,Rzetelne i sumienne podejście do wykonywanej pracy.Mile widzianePrawo jazdy kat. C, C+E,Uprawnienia SEP,Uprawnienia i/lub umiejętności obsługi sprzętu i maszyn budowlanych, tj. koparka, koparko-ładowarka, podnośnik, HDS itp., Doświadczenie zawodowe w tej samej lub powiązanej branży.OferujemyStabilne warunki zatrudnienia,Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, przyuczenia do zawodu ,Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do poziomu doświadczenia, kompetencji i zaangażowania,Możliwość pracy w nadgodzinach.BranżaElektryczna i elektroenergetycznaRodzaj zatrudnieniaUmowa o pracę – do uzgodnienia.www.elmontsc.pl

Asystent kierownika budowy oraz Elektromonter/kierowca/operator
Asystent kierownika budowy oraz Elektromonter/kierowca/operator
Kalisz 30+ kilka dni temu

Firma ELMONT s.c. zatrudni osoby na stanowiskach:Asystent kierownika budowyElektromonter/kierowca/operator1. Asystent kierownika budowy – branża elektroenergetycznaOpis StanowiskaOsoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w zespole organizującym i prowadzącym roboty budowlane w branży elektrycznej i elektroenergetycznej.WymaganiaGotowość do pracy stacjonarnej w okolicach Kalisza/OpatówkaPrawo jazdy kat. BZnajomość programów MS Office, mile widziana znajomość oprogramowania typu CADMile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowiskuSumienność, obowiązkowość, uczciwość i chęci do pracyOferujemyZatrudnionym osobom oferujemy:Duże możliwości rozwoju zawodowegoPracę w rozwijającym się zespoleStabilne warunki zatrudnieniaAtrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do poziomu doświadczenia, kompetencji i zaangażowaniaBranżaElektryczna i elektroenergetycznaRodzaj zatrudnieniaUmowa o pracę – do uzgodnienia2. Elektromonter/kierowca/operatorOpis stanowiskaZatrudnimy pracownika do zespołu zajmującego się wykonawstwem robót elektrycznych/energetycznych. Wykonywane prace (np. przyłącza elektroenergetyczne, linie kablowe, linie napowietrzne, stacje transformatorowe i wiele innych) dotyczą zarówno sieci elektroenergetycznych niskiego, jak i średniego napięcia.Oferowane stanowisko wiąże się z pracą w terenie. Firma nie przewiduje konieczności kilkudniowych wyjazdów/delegacji itp.WymaganiaPrawo jazdy kat. B, Umiejętność pracy w zespole,Rzetelne i sumienne podejście do wykonywanej pracy.Mile widzianePrawo jazdy kat. C, C+E,Uprawnienia SEP,Uprawnienia i/lub umiejętności obsługi sprzętu i maszyn budowlanych, tj. koparka, koparko-ładowarka, podnośnik, HDS itp., Doświadczenie zawodowe w tej samej lub powiązanej branży.OferujemyStabilne warunki zatrudnienia,Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, przyuczenia do zawodu ,Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do poziomu doświadczenia, kompetencji i zaangażowania,Możliwość pracy w nadgodzinach.BranżaElektryczna i elektroenergetycznaRodzaj zatrudnieniaUmowa o pracę – do uzgodnienia.www.elmontsc.pl

Zatrudnimy Monterów Ślusarzy Operator wózak widłowego Elektromonter
Zatrudnimy Monterów Ślusarzy Operator wózak widłowego Elektromonter
Jaworzno 30+ kilka dni temu

METALBUDOWA SERVICE W związku z rozbudową działu technicznego zatrudnimy pracowników na stanowisko:- monter /ślusarz z uprawnieniami na wózek widłowy UDT-elektromonter ( SSP, DSO ,trasy kablowe ,przejścia p.poż)- ELEKTRYK z uprawnieniami SEP-spawacz MAG-MIG,TIG,ELEKTRODA Mile widziane uprawnienia na wzwyżki nożycowe.Oferujemy :-stawki godzinowe od 24 zł netto -stabilne zatrudnienie -terminowe wynagrodzenie -pełne ubezpieczenie Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV wraz numerem kontaktowym za pośrednictwem OLXlub kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania.

Firma z branży elektroenergetycznej zatrudni pracowników
Firma z branży elektroenergetycznej zatrudni pracowników
30+ kilka dni temu

Firma usługowa z branży budowlanej i elektroenergetycznej zatrudni pracowników. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Proponowane wynagrodzenie to 2700 zł netto (na rękę). Firma zapewnia szkolenie w kategorii: • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych; • operator podnośnika koszowego; • operator koparki; Adres firmy: 55-020 Rzeplin (gmina Żórawina) Kontakt telefoniczny: 515-850-019.

Praca dla elektryka, elektromontera, operatora minikoparki
Praca dla elektryka, elektromontera, operatora minikoparki
Lublin 30+ kilka dni temu

Poszukujemy do pracy osób na stanowisko elektromonter, pomocnik elektryka, operator minikoparki. Osoby tylko z doświadczeniem.Praca na terenie Lublina i pobliskich okolic.Zakres prac wykonywanych przez naszą firmę :Montaż i serwis instalacji fotowoltaicznychMontaż instalacji w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnychMontaż instalacji i tras kablowych na obiektach przemysłowychPrace ziemne związane z instalacjami elektrycznymiPrace minikoparkąOferujemy:Wynagrodzenie adekwatne do umiejętnościProfesjonalne narzędziaUmowa o prace po okresie próbnymPrzyjazna atmosfera w pracyWymagamy:SumiennościPracowitości na powierzonym stanowisku Dbałość o narzędzia, które zostają powierzone do pracKomunikatywność w innymi osobamiDbałość o porządek na stanowisku pracy.Prosimy o przesłanie CV:Oferty prosimy składać drogą e-mailową z dopiskiem na CV: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj,. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

OPERATOR HDS z uprawnieniami
OPERATOR HDS z uprawnieniami
30+ kilka dni temu

Firma ELEKTROMONTER, aktualnie poszukuje pracowników na stanowisko: OPERATOR HDS Oferta: • umowa o pracę bezpośrednio z firmą • wynagrodzenie uzależnione od posiadanej wiedzy i praktyki, jako operator HDS + premia uznaniowa • wsparcie przełożonych na etapie wdrożenia/ nauki • zapewniamy ubrania robocze oraz szkolenia na etapie współpracy • praca może wiązać się z delegacjami Wymagania: • uprawnienia do obsługi HDS • doświadczenie w obsłudze HDS • prawo jazdy kategorii C + E (karta kierowcy) • dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze godzin (pon.-pt.) oraz do delegacji, poza miejsce zamieszkania • sumienność, punktualność, bezkonfliktowość • umiejętność samodzielnej pracy, a także pracy w zespole • mile widziane prawo jazdy kat. B Zadania: • prowadzenie pojazdu ciężarowego, dbanie o stan techniczny i wygląd • operowanie HDS m.in stawianie słupów, stacji, przewożenie kabli itd. • prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczących pracy HDS Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV poprzez portal Lento. Wszelkie pytania proszę kierować poprzez portal Lento lub pod numerem: 42-632-10-10. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Więcej informacji o firmie znajdziesz pod adresem: https://elektro-monter.pl/

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI z uprawnieniami
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI z uprawnieniami
30+ kilka dni temu

Firma ELEKTROMONTER, aktualnie poszukuje pracowników na stanowisko: OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI Oferta: • umowa o pracę bezpośrednio z firmą • wynagrodzenie uzależnione od posiadanej wiedzy i praktyki, jako operator koparko-ładowarki + premia uznaniowa • wsparcie przełożonych na etapie wdrożenia/ nauki • zapewniamy ubrania robocze oraz szkolenia na etapie współpracy • praca może wiązać się z delegacjami Wymagania: • uprawnienia do obsługi koparko-ładowarek • doświadczenie w obsłudze koparko-ładowarek • dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze godzin (pon.-pt.) oraz do delegacji, poza miejsce zamieszkania • sumienność, punktualność, bezkonfliktowość • umiejętność samodzielnej pracy, a także pracy w zespole • mile widziane prawo jazdy kat. B Zadania: • obsługa koparko-ładowarki • realizacja prac transportowych i załadunkowych • usuwanie gruzu, ładowanie na samochody transportowe • dbanie o powierzony sprzęt • prowadzenie dokumentacji technicznej Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV poprzez portal Lento. Wszelkie pytania proszę kierować poprzez portal Lento lub pod numerem: 42-632-10-10. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Więcej informacji o firmie znajdziesz pod adresem: https://elektro-monter.pl/

Elektryk/Elektromonter/Teletechnik - Światłowody
Elektryk/Elektromonter/Teletechnik - Światłowody
Ożarów Mazowiecki 30+ kilka dni temu

NETFALA to operator telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu oraz Telewizji Cyfrowej w technologii światłowodowej.Oferujemy ciekawą praca na miejscu. Bez Delegacji. Samodzielne stanowisko z wyposażeniem i samochodem serwisowym.Ciekawe zajęcie dla chcących poszerzać swoją wiedzę instalatorską. Poszukujemy do pracy osoby na stanowisko:Elektryk/Elektromonter/TeletechnikMiejsce pracy: Ożarów MazowieckiZakres wybranych obowiązków:  wykonywanie instalacji teletechnicznych i elektrycznychinstalacja korytek kablowych i rur ochronnychmontaż osprzętu elektroinstalacyjnegoukładanie okablowaniaprace serwisowebudowa okablowania strukturalnego sieci LANbudowa przyłączy teletechnicznychOczekiwania wobec kandydatów: doświadczenie minimum 1 rokprawo jazdy kat. BOferujemy: stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etatatrakcyjne wynagrodzenie kontakt z najnowszymi technologiami i interesującymi projektamiszkolenia zawodowe oraz możliwość uzupełnienia lub zdobywania nowych uprawnieńWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.