Sortowanie:
Znaleziony: 2383 ogłoszenie w kategorii Informatyka / Telekomunikacja Polska: Wszystkie miasta
Specjalista / Specjalistka ds. systemów informatycznych
Specjalista / Specjalistka ds. systemów informatycznych
nowe Bydgoszcz dzisiaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A poszukują kandydatów / kandydatek na stanowisko: Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku: administrowanie systemami Windows Serveradministrowanie AD, Azure, SQL Server, pocztą Exchange Serveradministrowanie stacjami użytkowników w zakresie instalacji, konfiguracji i aktualizacji systemuadministrowanie SCCM w zakresie aktualizacji systemówudział w projektach i zadaniach informatycznych realizowanych przez Departament Teleinformatykiadministrowanie systemami backup Wymagania:wykształcenie wyższe, preferowany kierunek informatykadoświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadańznajomość języka angielskiegobardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietu biurowego MS Officeznajomość Microsoft Windows Serverznajomość SQL Serverznajomość środowisk wirtualnych np. Hyper-Vznajomość rozwiązań sprzętowych dostosowanych do środowiska serwerowego Co oferujemy?Dla naszych Pracowników przygotowaliśmy atrakcyjny pakiet benefitów:Zdrowie i opiekaOpieka medycznaDodatkowe ubezpieczenie na życieAtrakcyjne warunki Pracowniczego Programu EmerytalnegoSport i wypoczynekDzień wolny z okazji Dnia EnergetykaKarta MultisportDofinansowanie wypoczynkuFinanseSystem premiowyDofinansowanie posiłkówBony i paczki świąteczneOferujemy pracę w stabilnej organizacji i zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: daneosobowe[at]pse.pl) lub na adres siedziby Spółki wskazany powyżej. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);c) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;d) w zakresie informacji dotyczących karalności, w tym informacji, czy Pani/Pana dane osobowe są zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z udzieleniem dostępu do informacji o bezpieczeństwie obiektu infrastruktury krytycznej – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6d ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym);e) w celu poznania Pani/Pana opinii na temat procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez PSE S.A. – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na stałym doskonaleniu procesu rekrutacji w PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);f) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów i usług IT (w szczególności platforma do przeprowadzania procesów rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A., a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S. A. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przez okres istnienia tego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe[at]pse.pl). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Podanie informacji o niekaralności, w sytuacji, gdy PSE S.A. żąda podania tego typu danych, wynika z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. 

Programista / Junior Wordpress Dev
Programista / Junior Wordpress Dev
nowe Gliwice dzisiaj

Poszukujemy do naszego zespołu programistę Wordpress / Junior DEVPraca ma charakter tylko i wyłącznie stacjonarny w Gliwicach.Zakres obowiązków:kodowanie stron wizerunkowych, ofertowych oraz firmowych (CMS Wordpress) na bazie plików graficznych psd. / Xd (bez żadnych builderów typu "elementor")bieżące modernizowanie i rozwijanie stron opartych na WPraportowanie pracy na potrzeby dokumentacji dla Klientaanaliza funkcjonalności stron pod kątem ich prawidłowego zaplanowaniaaudytowanie / testowanie stronbardzo mile widziana wiedza z zakresu SEOmodernizowanie stron internetowychNasze wymagania:praca stacjonarna w biurze, w centrum Gliwicbardzo dobra znajomość systemu CMS wordpressumiejętność tworzenia (kodowania) wysokiej jakości stron internetowych na bazie plików psd. / Xdznajomość aktualnych trendów panujących w branży budowania stron internetowychbardzo wysoki poziom poczucia estetykiumiejętność radzenia sobie z presją czasuzdolność do samoorganizacji pracywiedza z zakresu UX, oraz funkcjonowania stron wwwumiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywnego tworzenia wizji poprawy elementów wykorzystanych w projekciezdolność przewidywania problemów funkcjonalnych w serwisach internetowychumiejętność planowania i pracy na dużych dokumentach

programista Full-Stack Developer PHP Laravel + Angular dział IT
programista Full-Stack Developer PHP Laravel + Angular dział IT
nowe Częstochowa dzisiaj

Full-Stack Developer (PHP Laravel + Angular) Poszukujemy programisty full-stack do pracy przy 2 dużych projektach z branży transportowej oraz edukacyjnej, aby wzmocnić zespół projektowy. Oczekiwania i obowiązki:Rozwój API dla aplikacji webowych oraz mobilnych (back-end)Rozwój front-endu aplikacji webowychPoszerzanie funkcjonalnościOpracowywanie nowych modułów i funkcjiNaprawianie istniejących błędówOptymalizacja kodu źródłowego i zwiększanie wydajnościTestowanie i bezpieczeństwo Podstawowe wymagania:Minimum 2 lata doświadczenia komercyjnego jako programista,Bardzo dobra znajomość PHP,Biegła znajomość HTML5, CSS3,Znajomość dowolnego frameworka JavaScript,Znajomość dowolnego frameworka PHP,Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się po dokumentacjach technicznych, Dodatkowe atuty:Doświadczenie w pracy z Angular (JS) lub Laravel (PHP),Znajomość systemu kontroli wersji GIT,Pasja do nauki nowych technologii i chęć samorozwoju,Portfolio z ciekawymi projektami Oferujemy:Zatrudnienie na umowę o pracę u stabilnego pracodawcy,Możliwość zatrudnienia B2B,Atrakcyjne wynagrodzenie,Rozwój kompetencji zawodowych,Dobrą i przyjazną atmosferę pracyDarmowe ubezpieczenie na życie dla siebie oraz rodzinyStanowisko do pracy dostosowane do potrzeb,Aneks kuchenny w biurze, ekspres do kawy, mikrofalówka Praca w biurze miedzy 9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku. Szukamy osoby energicznej, kreatywnej, nie bojącej się nowych wyzwań, chcącej się rozwijać z doświadczeniem na podobym stanowisku.

Programista PHP (backend developer)
Programista PHP (backend developer)
nowe Włocławek dzisiaj

Firma dostarczająca narzędzia i rozwiązania dla lokalnych portali informacyjnych w Polsce siecportali.pl poszukuje kandydatów na stanowisko Programista PHP (backend developer)Miejsce pracy: Włocławek lub praca hybrydowaWynagrodzenie: 5000 – 7000 PLN brutto na umowę o pracę (możliwa także umowa B2B) Ilość stanowisk: 2Wymagania:- znajomość Internetu i standardów tworzenia stron internetowych- umiejętność projektowania wydajnych aplikacji webowych- zdolność analitycznego myślenia- bardzo dobra znajomość PHP 7+, MySQL, XML- zdolność do projektowania i implementowania interfejsów API, zarządzania danymi i dostosowywania integracji z zewnętrznymi systemami- bardzo dobra znajomość html, css- mile widziana znajomość Laravel Framework w wersji 5.6 lub wyższej- podstawowa znajomość systemu kontroli wersji GIT- znajomość środowiska Unix/Linux- umiejętność poruszania się w starszych projektach PHP (programowanie strukturalne)Oferujemy:- możliwość stałego rozwoju w młodym zespole, przy dynamicznie rozwijającym się projekcie lokalnych portali informacyjnych- możliwość stałego podnoszenia kompetencji (dostęp do bazy kursów z różnych dziedzin IT)- dobrą atmosferę w zgranym zespole (pracujemy w SCRUM)- możliwość pracy zarówno w biurze jak i pracy hybrydowejProsimy o nadsyłanie CV na adres e-mail: praca(małpa)siecportali.plProsimy o dopisanie następującej klauzuli:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Viva Media Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Programista PHP - PHP Developer
Programista PHP - PHP Developer
750 zł
nowe Dzierżoniów wczoraj

Opis stanowiskaW związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Junior PHP Developera do pracy (zdalnej) przy supportowaniu istniejących i wdrażaniu nowych projektów. Pracujemy w technologiach: Wordpress oraz własnych CMSach opartych na PHP 7, Bootstrap, JavaScript, Ajax. Oferujemy elastyczne warunki pracy: praca w niepełnym wymiarze. Szukamy osób na stałe, nie do jednego projektu. O firmieSitePromotor to niewielka agencja interaktywna istniejąca na rynku od ponad 20 lat.Główną specjalizacją jest SEO, ale wykonujemy również strony i sklepy internetowe. Wykonalismy wiele ciekawych i wymagających realizacji, dzięki czemu cieszymy się uznaniem naszych klientów. Preferujemy płaską strukturę i koleżeńską atmosferę. Czekamy na osoby otwarte na nowe wyzwania, którym odpowiada praca dorywcza.Wymagane:PHP 7 & 8Bootstrap,Java Script / Ajax, HTML / CSS/ MySQLZadaniaSupportowanie, jak też tworzenie, rozbudowa, aktualizacja i utrzymanie istniejących aplikacji PHP.Oferujemy:Praca zdalna na dogodnych dla Ciebie warunkach Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie/dzieło/B2B. Wynagrodzenie - kwestia do ustaleniaProcedura rekrutacji:Rozmowa telefoniczna lub spotkanie online z wybranymi osobami.

Asystent w dziale IT
Asystent w dziale IT
750 zł
wczoraj

Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji PFEIFER z ponad 440-letnią tradycją, zatrudniającej ok. 1700 pracowników w 19 krajach na 3 kontynentach.Jako jedna z wiodących firm w zakresie m.in. techniki linowej i dźwigowej, techniki budowlanej czy podwieszania i zabezpieczania ładunku wyznaczamy kierunki rozwoju dla nowoczesnego przemysłu i budownictwa.W związku z rozwojem, poszukujemy aktualnie nowego pracownika do wsparcia działań w naszym dziale IT.Na tym stanowisku będziesz wspierać pracowników naszej firmy w rozwiązywaniu codziennych problemów technicznych, takich jak:awaria sprzętuinstalacja oraz aktualizacja oprogramowaniakonfiguracja sprzętupomoc w obsłudze programów.Jeżeli interesujesz się informatyką i planujesz stawiać pierwsze kroki zawodowe w dziale IT, zapraszamy do przesłania aplikacji.Nie wymagamy doświadczenia, certyfikatów ani studiów wyższych.Wszystkiego Cię nauczymy!Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta pracy, prześlij swoje CV za pośrednictwem OLX, dopisując następującą klauzulę:" Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFEIFER Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 68, 55-330 Krępice, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb procesu rekrutacji.”„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFEIFER Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 68, 55-330 Krępice, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Porta KMI Poland SA w Ełku zatrudni Specjalistę I linii wsparcia IT
Porta KMI Poland SA w Ełku zatrudni Specjalistę I linii wsparcia IT
750 zł
Ełk wczoraj

Wiemy, że dla każdego człowieka najważniejszy jest dom, a każdy dom zaczyna się od drzwi. Naszą pasją jest tworzenie takich drzwi, które z radością będziesz otwierać, by przekroczyć próg tego najważniejszego dla Ciebie miejsca. OTWÓRZ SIĘ NA NOWE MOŻLIWOŚCI, podejmij wyzwanie i dołącz do naszego zespołu w Ełku. Szukamy osób na stanowisko: SPECJALISTA I LINII WSPARCIA ITChcemy żebyś pracując u nas czuł się dobrze i został z nami na długo. 40% naszych pracowników pracuje w Porta dłużej niż 10 lat.Od nas otrzymasz:umowę o pracę od pierwszego dnia pracyowoce w biurzedofinansowanie do wypoczynkukarty podarunkowe dla dziecibilety do kinadodatek relokacyjny - jeśli to dla nas się przeprowadziszfinansowe premie za pomysły usprawniające pracę i polecenia pracownikówkartę Multisportrabat na nasze produktypakiet medyczny opłacany całkowicie przez pracodawcępreferencyjne warunki ubezpieczenia na życieBędziesz się zajmował:naprawą i konserwacją stanowisk komputerowych, serwerów, sprzętu mobilnego oraz ich diagnostykąwsparciem produkcji i utrzymania ruchu w zakresie backupu systemów, wdrażania i modernizacji systemów ITadministrowaniem urządzeniami sieciowymirozwiązywaniem problemów technicznych, diagnozowaniem usterek sieci i oprogramowaniawsparciem dla użytkowników końcowychwytwarzaniem dokumentacji technicznejprzygotowywaniem zapytań ofertowych, zamawianiem produktów na podstawie zleconych/zaakceptowanych wnioskówwprowadzaniem zamówień, faktur, projektów, środków trwałych.Idealnie, gdybyś posiadał:rok doświadczenia na podobnym stanowiskuwykształcenie min. średnie techniczne (technik informatyk lub pokrewne)dobrą znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows, budowy komputerów PC i notebookówznajomość budowy i działania sieci LANznajomość języka angielskiego na poziomie min. B1umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnośćumiejętność pracy w zespoleMile widzianeznajomość Active Directoryznajomość systemów VMware 6, Hyper-V 2012, baz danychznajomość podstaw elektroniki, technik serwisowych.Aplikacje (CV) prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez kliknięcie "Aplikuj" lub składać osobiście w siedzibie firmy w Ełku przy ul. Strefowej 6/8. Tel. kontaktowy 87 620 96 88.W treści CV prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)”. Administratorem danych jest Porta KMI Poland S.A. z siedzibą w Bolszewie, ul Szkolna 54, (84-239). Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwy wobec ich przetwarzania jak również do przenoszenia swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Wysyłając aplikację na adres email wskazany w ogłoszeniu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a „RODO” do celów przeprowadzenia obecnej rekrutacji.

Specjalista ds. sprzedaży
Specjalista ds. sprzedaży
2 dnia plecy

Twój zakres obowiązków: Nawiązywanie kontaktów handlowych z klientami zagranicznymi i krajowymi, Kompleksowa obsługa zamówień - nadzór nad ich realizacją i obiegiem dokumentacji. Przygotowywanie ofert handlowych w języku polskim i angielskim, Realizacja planów sprzedażowych na podległym terenie, Bieżące raportowanie swojej pracy, Wspieranie bieżących działań sprzedażowych. Nasze wymagania: Dobra organizacja pracy oraz samodzielność w wykonywaniu obowiązków służbowych, Biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny, Doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klientów, Chęć rozwijania kompetencji sprzedażowych, Czynne prawo jazdy kat. B, Umiejętności obsługi komputera oraz pakietu MS Office. To oferujemy: Pracę dla wyłącznego przedstawiciela jednego z największych europejskich producentów kabli światłowodowych, Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku, Niezbędne narzędzia potrzebne do wykonywania wyznaczonej pracy, Premię uzależnioną od wyników, program motywacyjny. Mile widziane Znajomość zagadnień związanych z telekomunikacją i rynkiem telekomunikacyjnym oraz doświadczenie handlowe w tej branży.

Młodszy specjalista ds. wsparcia IT / helpdesk
Młodszy specjalista ds. wsparcia IT / helpdesk
1000 zł
Warszawa 2 dnia plecy

Firma Emerlog Sp. z o.o. specjalizująca się w transporcie i spedycji międzynarodowej, w związku z rozwojem firmy, poszukuje osoby na stanowisko: Młodszy specjalista ds. wsparcia IT / helpdesk.Jeśli Twoje zainteresowania związane są z informatyką, masz w tym obszarze doświadczenie oraz rozwiązywanie problemów sprawia Ci przyjemność - zapraszamy do naszego zespołu!Zakres obowiązków:Naprawy serwisowe sprzętu komputerowegoInstalacja, konfiguracja komputerów i aplikacjiWsparcie techniczne dla naszych pracownikówZamawianie sprzętu komputerowegoDbanie o infrastrukturę techniczną firmyWymaganiadobra znajomość sprzętu komputerowego – budowa i konfiguracja komputerówumiejętność diagnozy oraz naprawy sprzętuznajomość infrastruktury sieciowej LAN/WiFiwiedza techniczna z zakresu teleinformatykidobra znajomość systemów operacyjnych Microsoftuczciwość, zaangażowanie, systematycznośćpozytywne nastawieniewykształcenie kierunkowe - technikum informatyczne, liceum o profilu informatycznymmile widziana znajomość serwisu urządzeń drukującychOferujemyzatrudnienie na podstawie umowy o pracęodpowiedzialną i samodzielną pracęMultisport i Medicoverpracę w młodym zespole

Serwisant maszyn poligraficznych oraz IT
Serwisant maszyn poligraficznych oraz IT
1000 zł
Warszawa 2 dnia plecy

Printmedia24-XeroDruk to najbardziej dynamicznie rozwijająca się Agencja Reklamowa i sieć drukarni w Polsce oraz jeden z liderów na warszawskim rynku poligrafii. Posiadamy 6 oddziałów w Warszawie oraz 1 w Celestynowie, gdzie zlokalizowany jest nasz bogaty park maszynowy.Aktualnie poszukujemy: Serwisanta maszyn poligraficznych oraz sieci ITTwoje obowiązki:dbanie o stan techniczny maszynzamawianie części i materiałów eksploatacyjnychOczekujemy od Ciebie:dyspozycyjnościdobrej organizacji pracysamodzielnościdoświadczenia na podobnym stanowiskuZnajomości sieci TCP/IPZnajomości środowiska WindowsZnajomości pakietu OfficeOferujemy dla Ciebie:atrakcyjne wynagrodzeniezatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na okresie próbnym, w późniejszym etapie B2B lub umowa o pracędofinansowanie do karty Multisport oraz prywatnej opieki medycznejJesteś zainteresowany?Wyślij CV za pomocą formularza OLX..

Informatyk - Specjalista IT
Informatyk - Specjalista IT
1000 zł
Kiekrz 2 dnia plecy

Grupa MSM - Jesteśmy europejskim liderem w regeneracji skrzyń biegów i turbosprężarek. Na rynku działamy już od 2009r. Przez 13 lat zapracowaliśmy na renomę jednych z najlepszych w branży. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta z odpowiedzialnej realizacji usług. Jakością naszych produktów są certyfikaty TUV oraz ISO 9001. Dbamy o środowisko – posiadamy certyfikat ISO 14001.W związku z rozwojem firmy poszukujemy Informatyka – Specjalistę IT do naszego zespołu. Liczymy na Twoje wsparcie w zakresie administrowania sieci, naprawy i konserwacji sprzętu oraz obsługi social mediów grupy MSM. Czym będziesz się zajmować w naszej firmie?- Będziesz odpowiedzialny za obsługę serwera na poziomie Direct Admin / Cpanel.- Do Twoich zadań należeć będzie administracja poczty elektronicznej oraz administrowanie lokalnej sieci komputerowej i jej urządzeń sieciowych.- Będziesz odpowiedzialny za instalację, konfigurację oraz naprawę i aktualizację oprogramowania.- Skorzystamy z Twoich umiejętności w zakresie naprawy, modernizacji i konserwacji sprzętu komputerowego i sieciowego.- Liczymy na Twoje doradztwo w zakresie obsługi komputerów i urządzeń biurowych oraz sprzętu informatycznego.- Będziesz także odpowiedzialny za zapewnienie poprawnego funkcjonowania sprzętu informatycznego.- Do Twoich zadań będzie należeć obsługa social mediów grupy MSM oraz aktualizacja i prowadzenie strony internetowej. Czego od Ciebie oczekujemy?- Zależy nam na dobrej znajomości środowiska Wordpress / Woocommerce / Prestashop.- Ważna jest dla nas podstawowa znajomość CSS oraz protokołów SMTP/IMAP/POP3.- To samodzielne stanowisko dlatego musisz wykazać się samodzielnością i inicjatywą w działaniu.- Dokładności i dbałości o szczegóły.- Znajomości trendów marketingowych.- Bieżącej współpracy ze wszystkimi działami firmy.- Gotowości do pracy stacjonarnej w naszej siedzibie w Kiekrzu koło Poznania.- Ze względu na filie we Francji, Niemczech i Hiszpanii, mile widziana będzie znajomość języka angielskiego / francuskiego / niemieckiego bądź hiszpańskiego. Co oferujemy Ci w zamian:- zatrudnienie na 1/2 etatu- dowolną formę współpracy (umowa o pracę, B2B)- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności (3000 – 4000 zł netto)- dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia grupowego PZU- uczciwe warunki i stabilność zatrudnienia – firma jest na rynku 13 lat

Dzial rozwoju serwisu -technika
Dzial rozwoju serwisu -technika
1000 zł
Bełchatów 2 dnia plecy

Opis stanowiska:prowadzi i wykonuje obsługę maszyn, urządzeń i pojazdów,odpowiada za wykonany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn,wykonuje rzetelnie zlecone prace serwisowe,utrzymanie porządku na stanowisku pracy,reprezentowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku firmyWymagania:wykształcenie techniczne,dokładność w działaniu,prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu,dobra organizacja czasu pracy,odpowiedzialność,komunikatywność, kultura osobista,mile widziane doświadczenie w branży rolniczej Oferujemy:atrakcyjne wynagrodzenie podstawa + premiapracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,możliwości doskonalenia swoich umiejętności i rozwoju wewnątrz firmy,pełnoetatowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,praca w miłym zespole.Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w formacie PDF.Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.Prosimy o zamieszczenie klauzuli:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))"

Data Science Engineer Pyton developer możliwa praca zdalna
Data Science Engineer Pyton developer możliwa praca zdalna
1000 zł
Poznań 2 dnia plecy

GoOnline.io to Software House, który oferuje pełen zakres usług w zakresie przetwarzania i analizy danych, analizy obrazów, systemów AI, tworzenia aplikacji webowych i mobilnych.O projekcie: Aktualnie szukamy osoby na stanowisko data scientist / python developer do współpracy z naszym Team'em przy realizacji projektów z zakresu nieliniowego przetwarzania danych takich jak analiza obrazów, optymalizacja procesów biznesowych, sensor fusion itp.Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu programowania (Python, node.js lub C#)podstawowe doświadczenie w zakresie pisania zapytań SQLpodstawowe doświadczenie w Machine Learning (Predictive modelling, NLP, Computer Vision) or Data Engineeringznajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnymMile widziane (chęć nauki i rozwoju w poniższych obszarach):C# / .NET Core, Python lub node.jsdoświadczenie w projektach ETLdoświadczenie z tworzeniem aplikacji dla chmury Google Cloud lub Azure Clouddoświadczenie w tworzeniu i implementacji Machine Learning solutions przy użyciu Python (pandas/scikit/Keras/PyTorch/TensorFlow) doświadczenie w przetwarzaniu zbiorów danych (ETL, data preparation, data wrangling)doświadczenie w Cloud Computing (AWS, Azure lub Google Services)znajomość dobrych praktyk programowania: SOLID, TDD, DDDznajomość Machine Learning (Predictive modelling, NLP, Computer Vision) or Data EngineeringProwadzenie projektu: Scrum, daily meetings, praca nad mile stonesUmowa: Do ustalenia: B2B, umowa o pracę lub umowa o dzieło.Start projektu: od zarazWymiar czasu pracy: preferowany pełny etat, dopuszczalne min 20h/week.Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CVna adres mailowy: rekrutacja at goonline.io lub o kontakt telefoniczny.W tytule prosimy wpisać Data Science Engineer Python DeveloperProsimy o dopisanie klauzuli:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Regular frontend developer [Vue.js 3, Tailwind]
Regular frontend developer [Vue.js 3, Tailwind]
1000 zł
Warszawa 2 dnia plecy

Poszukujemy 1 osoby do pomocy w przygotowaniu interfejsów dla systemu wykorzystującego sieci głębokiego uczenia. Start od zaraz. Wymagania:bardzo dobra znajomość CSS,minimum dobra znajomość Vue.jsOpis:praca polega na rozwoju gotowego panelu w Vuetify 3 łączącego się z REST API, style w oparciu o Tailwind CSS, jedno z repozytoriów wykorzystuje Nuxt.js do server side rendering, nowoczesne środowisko pracy zarówno Vuetify 3 jak i Tailwind dają komfort w szybkim wdrażaniu nowych funkcjonalności, brak jakiegokolwiek poprawiania "długu", praca tylko nad nowymi funkcjonalnościami, Warunki finansowe:stawka do ustalenia w zależności od doświadczenia i umiejętności,pracujesz zdalnie nie musisz być u nas w biurze,możliwość pracy na niepełny etat

Technik informatyk
Technik informatyk
6665 zł
3 kilka dni temu

Firma REAL S.A. poszukuje osób do pracy stałej na stanowisku:Technik informatyk – w magazynie wysokiego składowania produktów mrożonych. Miejsce pracy: Nowy KonikZakres obowiązków·        utrzymanie w sprawności sprzętu (drukarki, komputery, skanery itd.),·        instalacje i aktualizacje oprogramowania,·        obsługa sieci - konfiguracja, instalacja,·        obsługa i realizacja zgłoszeń w systemie Helpdesk IT,·        przeprowadzanie planowych przeglądów sprzętu IT, serwisowanie drukarek, wymiany tonerów, okresowe czyszczenie komputerów,·        udział w wewnętrznych projektach IT,·        dokumentowanie prowadzonych działań,·        administrowanie systemem RCP,·        nadzór i rozwój systemu monitoringu wideo,Nasze wymagania·        wykształcenie min. średnie informatyczne,·        doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,·        znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,·        znajomość systemów operacyjnych Windows, bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,·        znajomość budowy i działania komputerów,·        znajomość zagadnień usług i protokołów sieciowych LAN,·        umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, umiejętność pracy pod presją czasu·        sumienność i komunikatywność,·        prawo jazdy kat. B,·        mile widziana zaawansowana znajomość środowiska pracy Microsoft Office,·        mile widziana podstawowa znajomość relacyjnych baz danych Postgresql i SQL,Oferujemy·      Stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i pewne wynagrodzenie w dynamicznie rozwijającej się organizacji z solidną pozycją na rynku·      Pakiet prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie na życie·      Interesującą, pełną wyzwań pracę, gdzie każdy dzień przynosi nowe doświadczenie w przyjaznym i młodym zespole bez sztywnej struktury korporacyjnej ·      Możliwość awansu·      Pakiet socjalny (bony na święta, wyjścia integracyjne, owoce, kawę, herbatę)Real S.A. to jedna z najbardziej znaczących firm w sektorze przetwórstwa owoców nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Głównym założeniem naszego zespołu jest stałe doskonalenie produktów i systemu obsługi klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu dynamicznego rozwoju firmy. Dzięki szerokiej działalności produkcyjno-handlowej Spółka rozwija się i rozbudowuje. W październiku 2017 roku została zakończona budowa chłodni składowej w Nowym Koniku pod Warszawą. Dobra kondycja finansowa pozwala wprowadzać nowoczesne technologie, dzięki którym nawiązywana jest ścisła współpraca z czołowymi firmami z branży spożywczej na rynku krajowym i zagranicznym.

Młodszy Technik IT
Młodszy Technik IT
6665 zł
Kraków 3 kilka dni temu

Jeżeli w twojej krwi płynie elektryczność, wiesz jak naprawić to, co wydaje sięnie do naprawienia oraz kabelki są twoją pasją to jest właśnie praca dlaCiebie.Nie czekaj! Aplikooj!Czego oczekujemy:Dyspozycyjności min. 3/4 etatu,Umiejętności konfiguracji urządzeń sieciowych,Podstawowej wiedzy na temat działania sieci komputerowych,Umiejętności przygotowywania podstawowego okablowania LAN.Mile widziane:Doświadczenie na podobnym stanowisku,Wykształcenie techniczne,Znajomość urządzeń z branży retail,Doświadczenie w pracy z systemami alarmowymi.Co będziesz u nas robił:Obsługa, instalacja i administracja sieci internetowej, VPN,Obsługa oraz instalacja wszelkiego sprzętu elektronicznego w firmie,Obsługa oraz instalacja systemów alarmowych, monitoringu oraz kontrolidostępu,Obsługa wewnętrznych systemów informatycznych,Wycena, zakup oraz inwentaryzacja sprzętu elektronicznego,Podstawowy serwis urządzeń.Oferujemy:Elastyczny czas pracy,Niezbędne narzędzia do pracy (Komputer + Telefon),Możliwość skorzystania z pakietów sportowych.

Specjalista IT/HelpDesk
Specjalista IT/HelpDesk
6665 zł
3 kilka dni temu

eżeli jesteś zainteresowana/y nowymi wyzwaniami i stabilną pracą dla wchodzącej na polski rynek marki odzieżowej, dołącz do naszego zespołu. Poszukujemy komunikatywnych i ambitnych osób na stanowisko:Specjalista IT/HelpDeskMIEJSCE PRACY: Warszawa/RadzyminOBOWIĄZKI:Obsługę zgłoszeń I linii wsparcia Help DeskWsparcie IT użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów technicznych – związanych z aplikacjami, systemami IT oraz sprzętem komputerowymPrzygotowywanie nowych stanowisk pracyDiagnozowanie oraz usuwanie usterek związanych ze sprzętem komputerowymWspółpracę z wewnętrznymi zespołami administratorów i programistówKonfigurację sprzętu komputerowegoWsparcie operacyjne sklepu internetowegoWYMAGANIA:Wykształcenie min. średnie informatyczne lub przynajmniej 1 rok doświadczenia na podobnym stanowiskuZnajomość podstawowych pojęć związanych z siecią komputerową LANUmiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZaangażowanie oraz odpowiedzialność za powierzone zadaniaDobra znajomość oprogramowania desktopowego WindowsPodstawowa znajomość Microsoft OfficePrawo jazdy kategorii BKomunikatywnośćOdporność na stresUmiejętność pracy w zespoleOFERTA:stałą pracę w miejscu o ugruntowanej pozycji na rynkuatrakcyjne wynagrodzenie na umowę o pracęprzyjazną atmosferę w młodym ambitnym zespoleOsoby zainteresowane podjęciem pracy w naszej firmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres hr[małpka]borgio.pl. Dodatkowo do każdej aplikacji bardzo prosimy o dopisanie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kolejnych rekrutacji przeprowadzanych przez T-WIN Sp. z o.o, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08. 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm).

Technik ds. Eksploatacji Sieci
Technik ds. Eksploatacji Sieci
6665 zł
Szczecin 3 kilka dni temu

Technik ds. Eksploatacji SieciZatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:·   wykonywanie instalacji, usuwanie usterek i awarii urządzeń i sieci telekomunikacyjnej klientów Firmy (sieć koncentryczna i światłowodowa),·   wykonanie prac prewencyjnych dotyczących urządzeń i sieci telekomunikacyjnej klientów Firmy, Oczekiwania:·   mile widziane doświadczenie przy eksploatacji sieci magistralnej i budynkowej,·   mile widziana umiejętność diagnostyki i budowy sieci światłowodowych i/lub sieci koncentrycznej,·   dyspozycyjność i gotowość do realizowania prac na terenie przydzielonego obszaru,·   prawo jazdy kat B,·   praca w trybie zmianowym, Oferujemy:·   pracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,·   zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,·   rozwój osobisty, szkolenia,·   świadczenia dodatkowe: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie. Praca na terenie Szczecina.Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Lider Zespołu ds. Utrzymania Sieci Światłowodowej
Lider Zespołu ds. Utrzymania Sieci Światłowodowej
6665 zł
Częstochowa 3 kilka dni temu

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:kierowanie pracą zespołu odpowiedzialnego za wykonywanie instalacji, usuwanie usterek oraz awarii urządzeń i sieci telekomunikacyjnej FTTH/GPON klientów Firmy (sieć magistralna i abonencka),rozliczanie pracy podległego zespołu oraz firm współpracujących,branie czynnego udziału w pracach wykonywanych przez podległy zespół w terenie (w przypadku konieczności wsparcia działań podległych pracowników),osiąganie przez zespół celów i wskaźników jakościowych (KPI) dotyczących prac wykonywanych przez podległy zespół,rekrutację i wdrażanie do pracy pracowników w podległym obszarze. Oczekiwania:doświadczenie w koordynacji pracy zespołów technicznych realizujących prace na sieci telekomunikacyjnejpraktyczne doświadczenie przy eksploatacji i/lub budowie sieci FTTH/GPON,znajomość diagnostyki sieci światłowodowych FTTH/GPON,dyspozycyjność i gotowość do realizowania prac na terenie przydzielonego obszaru,prawo jazdy kat B, Oferujemy:pracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B na terenie Częstochowyrozwój osobisty, szkolenia,świadczenia dodatkowe: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Technik ds. Eksploatacji Sieci
Technik ds. Eksploatacji Sieci
6665 zł
Warszawa 3 kilka dni temu

Technik ds. Eksploatacji SieciZatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:·   wykonywanie instalacji, usuwanie usterek i awarii urządzeń i sieci telekomunikacyjnej klientów Firmy (sieć koncentryczna i światłowodowa),·   wykonanie prac prewencyjnych dotyczących urządzeń i sieci telekomunikacyjnej klientów Firmy, Oczekiwania:·   mile widziane doświadczenie przy eksploatacji sieci magistralnej i budynkowej,·   mile widziana umiejętność diagnostyki i budowy sieci światłowodowych i/lub sieci koncentrycznej,·   dyspozycyjność i gotowość do realizowania prac na terenie przydzielonego obszaru,·   prawo jazdy kat B,·   praca w trybie zmianowym, Oferujemy:·   pracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,·   zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,·   rozwój osobisty, szkolenia,·   świadczenia dodatkowe: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie. Praca na terenie: Warszawa.Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Technik instalacji internetu
Technik instalacji internetu
6665 zł
Płock 3 kilka dni temu

Nie chcesz układać towaru na półkach w sklepie? Nie bardzo lubisz „wciskać” czegoś ludziom jako sprzedawca? Nie chcesz jeździć po mieście jako kierowca albo dźwigać paczek jako kurier? Nie lubisz jak szef co chwilę zagląda Ci przez ramię? Chcesz sam decydować o wysokości swoich zarobków?Poszukujemy osoby na stanowisko:Technik instalacji internetuZgłoś się do nas, jeśli:Posiadasz podstawowe umiejętności techniczne i nie boisz się śrubokręta albo miernikaWolisz różnorodność zadań i zmianę zamiast monotonnej robotyChcesz pracować samodzielnie, ale jednocześnie być częścią zespołu, na który możesz liczyćLubisz pracę z klientamiMasz prawo jazdy kat BPreferujesz pracę blisko domu zamiast jeździć po całym województwieNie masz doświadczenia? – nic nie szkodzi – PRZESZKOLIMYCo oferujemy?Instalacje usługi internetu szerokopasmowego oraz telewizji cyfrowej u klientów na terenie PłockaZlecenia dopasowane do Twojego indywidualnego rytmu dnia (nie każdy lubi poranki albo poniedziałki)Ile zrobisz, tyle zarobisz – a jeśli będziesz dobry, to NAWET 12 TYS. ZŁOTYCH – WSZYSTKO W TWOICH RĘKACHNie jesteśmy firmą „krzak”, działamy od wielu lat dla czołowego operatora telekomunikacyjnego – pracy jest DUŻO.  

Kierownik Instalacji i Serwisu POPC
Kierownik Instalacji i Serwisu POPC
6665 zł
Radom 3 kilka dni temu

Twój zakres obowiązków:realizowanie projektów inwestycyjnych w obszarze: koncepcja, projektowanie, budowa, odbiór końcowy,zarządzanie procesem dostarczania Projektu i całym cyklem jego życia,planowanie i organizowanie zasobów do realizacji Projektu,koordynowanie współpracy z Kontrahentami zewnętrznymi i działami wewnętrznymi Firmy,bieżąca analiza wyników pracy, przygotowywanie, weryfikacja, analiza danych i raportów oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich działań,zarządzanie zespołem Techników (rekrutacja, rozliczenia, delegowanie zleceń i zarządzanie sprzętem do realizacji przyłączy abonenckich).Nasze wymagania:doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze telekomunikacji, informatyki,umiejętność posługiwania się Pakietem Office,komunikatywność, wysoka kultura osobista,samodzielność, systematyczność, sumienność i dokładność,odporność na presję czasową,znajomość zagadnień związanych z realizowaniem prac na sieciach światłowodowych FTTB/FTTH/xPON.Oferujemy:zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B na terenie Warszawy, Radomia lub Lublinapracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,narzędzia do pracy: samochód służbowy, laptop/komputer, telefon,rozwój osobisty, szkolenia.Benefitydofinansowanie zajęć sportowychprywatna opieka medycznabrak dress code’u O nasGrupa NIS to dynamicznie rozwijające się firmy, realizujące prace w zakresie planowania, budowy i utrzymania sieci dla operatorów telekomunikacyjnych.Jesteśmy jedną z największych firm instalujących usługi telekomunikacyjne na terenie Polski. Dostarczamy najnowocześniejsze technologie telekomunikacyjne, w tym oparte na światłowodach. Stale rozwijamy nasz obszar działania.Zapraszamy serdecznie do składania aplikacji.Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informatyk, Biuro Teleinformatyki​​​
Informatyk, Biuro Teleinformatyki​​​
6665 zł
Warszawa 3 kilka dni temu

Zakres obowiązków:dbanie o prawidłowy stan stacji roboczych, konserwacja, diagnoza sprzętu,obsługa zgłoszeń informatycznych,wsparcie użytkownika końcowego,inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania,bieżące raportowanie statusu prowadzonych prac,współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji usług IT,udział w projektach informatycznych z zakresu działania Wydziału Service Desk.Wymagania:wykształcenie min. średnie -mile widziane wyższe lub osoby w trakcie studiów,znajomość z zakresu Microsoft: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Office 2013, Office 2016, Office 365,znajomość zagadnień w zakresie sieci teleinformatycznych,biegła znajomość obsługi sprzętu IT,umiejętność pracy w dynamicznym środowisku i pod presją czasu,umiejętność pracy w zespole i z osobami na różnych szczeblach w organizacji,umiejętność organizacji pracy, w tym wyznaczanie priorytetów,zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,znajomość języka angielskiego.Oferujemy:pracę u największego pracodawcy na rynku kolejowych przewozów pasażerskich,benefity pozapłacowe m.in.: zniżka na przejazdy kolejowe, pakiety medyczne i sportowe, dofinansowanie do nauki i szkoleń, dofinansowanie do wczasów,wsparcie aktywności sportowych – drużyny firmowe,dodatkowy dzień wolny w roku - 25.11. Dzień Kolejarza,pracę na odpowiedzialnym stanowisku,możliwość rozwoju zawodowego,pracę w dynamicznym środowisku,narzędzia niezbędne do pracy,pracę w oparciu o umowę o pracę.Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 09.04.2023 r.Prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kierownik Projektu
Kierownik Projektu
6665 zł
Warszawa 3 kilka dni temu

Twój zakres obowiązków:realizowanie projektów inwestycyjnych w obszarze: koncepcja, projektowanie, budowa, odbiór końcowy,zarządzanie procesem dostarczania Projektu i całym cyklem jego życia,planowanie i organizowanie zasobów do realizacji Projektu,koordynowanie współpracy z Kontrahentami zewnętrznymi i działami wewnętrznymi Firmy,bieżąca analiza wyników pracy, przygotowywanie, weryfikacja, analiza danych i raportów oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich działań.Nasze wymagania:doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze telekomunikacji, informatyki,umiejętność posługiwania się Pakietem Office,komunikatywność, wysoka kultura osobista,samodzielność, systematyczność, sumienność i dokładność,odporność na presję czasową,znajomość zagadnień związanych z realizowaniem prac na sieciach światłowodowych FTTB/FTTH/xPON.Oferujemy:zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B na terenie Warszawy i Lublinapracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,narzędzia do pracy: samochód służbowy, laptop/komputer, telefon,rozwój osobisty, szkolenia.Benefitydofinansowanie zajęć sportowychprywatna opieka medycznabrak dress code’u O nasGrupa NIS to dynamicznie rozwijające się firmy, realizujące prace w zakresie planowania, budowy i utrzymania sieci dla operatorów telekomunikacyjnych.Jesteśmy jedną z największych firm instalujących usługi telekomunikacyjne na terenie Polski. Dostarczamy najnowocześniejsze technologie telekomunikacyjne, w tym oparte na światłowodach. Stale rozwijamy nasz obszar działania.Zapraszamy serdecznie do składania aplikacji.Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kierownik Projektu
Kierownik Projektu
6665 zł
Zielona Góra 3 kilka dni temu

Twój zakres obowiązków:realizowanie projektów inwestycyjnych w obszarze: koncepcja, projektowanie, budowa, odbiór końcowy,zarządzanie procesem dostarczania Projektu i całym cyklem jego życia,planowanie i organizowanie zasobów do realizacji Projektu,koordynowanie współpracy z Kontrahentami zewnętrznymi i działami wewnętrznymi Firmy,bieżąca analiza wyników pracy, przygotowywanie, weryfikacja, analiza danych i raportów oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich działań.Nasze wymagania:doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze telekomunikacji, informatyki,umiejętność posługiwania się Pakietem Office,komunikatywność, wysoka kultura osobista,samodzielność, systematyczność, sumienność i dokładność,odporność na presję czasową,znajomość zagadnień związanych z realizowaniem prac na sieciach światłowodowych FTTB/FTTH/xPON.Oferujemy:zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B na terenie Szczecina i Zielonej Górypracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,narzędzia do pracy: samochód służbowy, laptop/komputer, telefon,rozwój osobisty, szkolenia.Benefitydofinansowanie zajęć sportowychprywatna opieka medycznabrak dress code’u O nasGrupa NIS to dynamicznie rozwijające się firmy, realizujące prace w zakresie planowania, budowy i utrzymania sieci dla operatorów telekomunikacyjnych.Jesteśmy jedną z największych firm instalujących usługi telekomunikacyjne na terenie Polski. Dostarczamy najnowocześniejsze technologie telekomunikacyjne, w tym oparte na światłowodach. Stale rozwijamy nasz obszar działania.Zapraszamy serdecznie do składania aplikacji.Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Młodszy programista
Młodszy programista
6665 zł
Zielona Góra 3 kilka dni temu

W związku z rozwojem i realizacją nowych projektów firma 4system Polska Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:MŁODSZY PROGRAMISTA Miejsce pracy: Zielona GóraZgłoś się do nas jeśli:·        jesteś studentem 4-5 roku informatyki lub rozpoczynasz karierę jako programista i potrafisz programować w języku JAVA,·        nie chcesz czekać na ukończenie studiów, tylko już teraz chcesz zdobywać doświadczenie zawodowe,·        chcesz pracować w firmie, w której nauczysz się skutecznie realizować projekty informatyczne,·        jesteś samodzielny, dokładny i sumienny,·         jeżeli masz zapał i entuzjazm, a nowe wyzwania są dla Ciebie dodatkową motywacją do realizacji złożonych zadań.Co oferujemy:·        stabilne warunki zatrudnienia,·        atrakcyjne warunki finansowe,·        elastyczny czas pracy dostosowany do Twoich potrzeb, abyś bez problemu mógł ukończyć studia,·        pracę w młodym i zgranym zespole,·        rozwój zawodowy,·        możliwość zdobycia doświadczenia poprzez udział w projektach dla największych firm w Polsce.Czego oczekujemy:·        znajomość języka programowania Java,·        podstawowa znajomość SQL,·        umiejętność szybkiego uczenia się oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,·        efektywna organizacja czasu i pracy, wysoka komunikatywność,·        kultura osobista, samodzielność, elastyczność.Mile widziane:·        znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną,·        znajomość Eclipse IDE, SVN,·        znajomość baz danych (MySQL, Oracle),·        znajomość systemów Unix / Linux / Windows Server.Szukamy właśnie Ciebie!

Technik ds. budowy sieci telekomunikacyjnej
Technik ds. budowy sieci telekomunikacyjnej
6665 zł
Warszawa 3 kilka dni temu

Grupa NIS jako dynamicznie rozwijające się firmy, realizujące prace w zakresie planowania, budowy i utrzymania sieci dla operatorów telekomunikacyjnych podejmie stałą współpracę – zatrudni na stanowisku:Technik ds. budowy sieci telekomunikacyjnychMiejsce pracy: Warszawa/ woj. mazowieckieZatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:budowę sieci telekomunikacyjnej w budynkach (sieć koncentryczna i światłowodowa),wykonywanie prac prewencyjnych dotyczących urządzeń i sieci telekomunikacyjnej klientów Firmy, Oczekiwania:mile widziane doświadczenie przy eksploatacji i budowie sieci magistralnej i budynkowej,mile widziana umiejętność diagnostyki i budowy sieci światłowodowych i/lub sieci koncentrycznej,dyspozycyjność i gotowość do realizowania prac na terenie przydzielonego obszaru,prawo jazdy kat B, Oferujemy:pracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,rozwój osobisty, szkolenia,świadczenia dodatkowe: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Technik ds. budowy sieci telekomunikacyjnej
Technik ds. budowy sieci telekomunikacyjnej
6665 zł
Gdańsk 3 kilka dni temu

Grupa NIS jako dynamicznie rozwijające się firmy, realizujące prace w zakresie planowania, budowy i utrzymania sieci dla operatorów telekomunikacyjnych podejmie stałą współpracę – zatrudni na stanowisku:Technik ds. budowy sieci telekomunikacyjnychMiejsce pracy: Gdańsk/ woj. pomorskieZatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:budowę sieci telekomunikacyjnej w budynkach (sieć koncentryczna i światłowodowa),wykonywanie prac prewencyjnych dotyczących urządzeń i sieci telekomunikacyjnej klientów Firmy, Oczekiwania:mile widziane doświadczenie przy eksploatacji i budowie sieci magistralnej i budynkowej,mile widziana umiejętność diagnostyki i budowy sieci światłowodowych i/lub sieci koncentrycznej,dyspozycyjność i gotowość do realizowania prac na terenie przydzielonego obszaru,prawo jazdy kat B, Oferujemy:pracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,rozwój osobisty, szkolenia,świadczenia dodatkowe: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Technik instalacji Internetu
Technik instalacji Internetu
6665 zł
Gdańsk 3 kilka dni temu

Nie chcesz układać towaru na półkach w sklepie? Nie bardzo lubisz „wciskać” czegoś ludziom jako sprzedawca?   Nie chcesz jeździć po mieście jako kierowca albo dźwigać paczek jako kurier?   Nie lubisz jak szef co chwilę zagląda Ci przez ramię?   Chcesz sam decydować o wysokości swoich zarobków?  Poszukujemy osoby na stanowisko:   Technik instalacji Internetu  Zgłoś się do nas, jeśli:Posiadasz podstawowe umiejętności techniczne i nie boisz się śrubokręta albo miernikaWolisz różnorodność zadań i zmianę zamiast monotonnej robotyChcesz pracować samodzielnie, ale jednocześnie być częścią zespołu, na który możesz liczyćLubisz pracę z klientamiMasz prawo jazdy kat BPreferujesz pracę blisko domu zamiast jeździć po całym województwieNie masz doświadczenia? – nic nie szkodzi – PRZESZKOLIMYCo oferujemy?Instalacje usługi Internetu szerokopasmowego oraz telewizji cyfrowej u klientów na terenie GdańskaZlecenia dopasowane do Twojego indywidualnego rytmu dnia (nie każdy lubi poranki albo poniedziałki)Ile zrobisz, tyle zarobisz – a jeśli będziesz dobry, to NAWET 12 TYS. ZŁOTYCH – WSZYSTKO W TWOICH RĘKACHNie jesteśmy firmą „krzak”, działamy od wielu lat dla czołowego operatora telekomunikacyjnego – pracy jest DUŻO. 

specjalista ds.  utrzymania i rozwoju aplikacji bankowych
specjalista ds. utrzymania i rozwoju aplikacji bankowych
6665 zł
Szamotuły 3 kilka dni temu

Korzenie Banku Spółdzielczego Duszniki sięgają II połowy XIX wieku.Bank w swej działalności realizuje idee, które przez lata przyświecały bankowości spółdzielczej. Zgodnie z hasłem „Mamy tu wszystko” i misją „Bank przyjazny i nowoczesny” łączy nowoczesność z ponad 150-letnią tradycją. Dbamy o utrzymanie bezpośrednich i przyjaznych relacji. Stanowimy wsparcie finansowe dla Klientów zarówno indywidualnych jak i firm, oferując obsługę finansową na najwyższym poziomie.Centrala naszego Banku znajduje się w Szamotułach a działalność operacyjną prowadzimy w placówkach zlokalizowanych w Dusznikach, Kaźmierzu, Kuślinie, Ostrorogu, Otorowie, Pniewach, Poznaniu, Skórzewie, Szamotułach i Wronkach; zatrudniamy 160 Pracowników. Obecnie poszukujemyspecjalisty ds.  utrzymania i rozwoju aplikacji bankowych Podstawowe zadania:-      obsługa klientów w zakresie bankowości elektronicznej-      wsparcie techniczne klientów w zakresie bankowości elektronicznej-      wyjaśnianie wszelkich zapytań związanych z transakcyjnością i prowadzeniem czynności reklamacyjnych-      udział w projektach i testach związanych z bankowością elektroniczną-      rozwój i obsługa aplikacji bankowych-      udział w projektach i pracach zespołowych w obszarze rozwoju produktów oraz programów bankowych  Oczekiwania: -      wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (preferowane kierunki bankowość/ IT)  lub średnie informatyczne-      dobra znajomość pakietu Microsoft Office-      znajomość MS SQL - mile widziana-      umiejętności analityczne-      orientacja na poszukiwanie nowych rozwiązań i ciągłe doskonalenie-      umiejętność współpracy w zespole-      komunikatywność-      wysoka kultura osobista-      bardzo dobre umiejętności organizacyjne, dokładność, terminowość-      mobilność (prawo jazdy kat. B)  Oferujemy:-      zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę-      stałe wynagrodzenie i premię-      dodatkowe benefity-      ambitne projekty-      szansę na rozwój osobisty i zawodowy-      przyjazne środowisko pracy  Benefity:-      program emerytalny-      opieka medyczna-      dodatkowe świadczenia socjalne-      domki rekreacyjne-      upominki świąteczne  Miejsce pracy: Szamotuły Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji prowadzonej przez Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach (64-500) ul. Rynek 7, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie), Bank Spółdzielczy Duszniki przedstawia następujące informacje: Administrator danychAdministratorem danych jest Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach, ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły, zwany dalej „Bankiem”.Dane kontaktoweZ Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej zamieszczony na naszej stronie bankowej, telefonicznie: 61 862 28 88, pisemnie: ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły.Inspektor Ochrony DanychW Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej zamieszczony na naszej stronie bankowej lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celu przeprowadzenia rekrutacji/przyszłych rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie złożył Pan/Pani aplikację - na podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.Okres przez który dane będą przechowywanePani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie Pani/Pan aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie, w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 m-ce w celu przyszłych rekrutacji.Odbiorcy danychDane są przeznaczone dla Banku. Prawa osoby, której dane  dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.             

Technik instalacji Internetu
Technik instalacji Internetu
6665 zł
Warszawa 3 kilka dni temu

Nie chcesz układać towaru na półkach w sklepie? Nie bardzo lubisz „wciskać” czegoś ludziom jako sprzedawca? Nie chcesz jeździć po mieście jako kierowca albo dźwigać paczek jako kurier? Nie lubisz jak szef co chwilę zagląda Ci przez ramię? Chcesz sam decydować o wysokości swoich zarobków?Poszukujemy osoby na stanowisko:Technik instalacji InternetuZgłoś się do nas, jeśli:Posiadasz podstawowe umiejętności techniczne i nie boisz się śrubokręta albo miernikaWolisz różnorodność zadań i zmianę zamiast monotonnej robotyChcesz pracować samodzielnie, ale jednocześnie być częścią zespołu, na który możesz liczyćLubisz pracę z klientamiMasz prawo jazdy kat BPreferujesz pracę blisko domu zamiast jeździć po całym województwieNie masz doświadczenia? – nic nie szkodzi – PRZESZKOLIMYCo oferujemy?Instalacje usługi Internetu szerokopasmowego oraz telewizji cyfrowej u klientów na terenie WarszawyZlecenia dopasowane do Twojego indywidualnego rytmu dnia (nie każdy lubi poranki albo poniedziałki)Ile zrobisz, tyle zarobisz – a jeśli będziesz dobry, to NAWET 12 TYS. ZŁOTYCH – WSZYSTKO W TWOICH RĘKACHNie jesteśmy firmą „krzak”, działamy od wielu lat dla czołowego operatora telekomunikacyjnego – pracy jest DUŻO.

Młodszy specjalista ds. technicznych
Młodszy specjalista ds. technicznych
6665 zł
Gdańsk 3 kilka dni temu

Navirec to międzynarodowa firma zajmująca się dystrybucją systemu monitoringu pojazdów GPS. Posiadamy oddział w Polsce, ale także w Finlandii, Estonii, Litwie, Łotwie.Obecnie poszukujemy pracownika do naszego zespołu na stanowisko:Młodszy specjalista ds. technicznychSzukamy osoby o analitycznym sposobie myślenia, która dobrze działa w zespole i potrafi samodzielnie zarządzać własną pracą. Zakres obowiązków:- wsparcie Klientów w zakresie rozwiązywania problemów technicznych związanych z aplikacją i systemem NAVIREC (e-mail, telefon)- konfiguracja urządzeń GPS- zarządzanie urządzeniami (ewidencjonowanie, wydawanie, odbiór)- zdalny odbiór montażu lokalizatorów GPS (e-mail, telefon)- rejestrowanie oraz monitorowanie zgłoszeń w systemie CRMWymagania:- znajomość j. angielskiego (warunek konieczny)- zadaniowe podejście do problemów- umiejętność dobrej organizacji pracy własnej także w sytuacjach stresowych Mile widziane: -doświadczenie w obsłudze klienta/w dziale wsparcia technicznego-znajomość podstawowych zagadnień związanych z działaniem sieci GSM, monitoringu GPS -znajomość elektroniki samochodowej, podstaw elektryki, oraz zainteresowanie branżą automotive Oferujemy:- możliwość pracy od zaraz -szkolenie i wsparcie od pierwszego dnia pracy- umowę o pracę na czas nieokreślony (po 3 miesięcznym okresie próbnym)- praca w biurze w centrum Wrzeszcza w godz. 8-16 (poniedziałek-piątek)- pakiet medycznyInformujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

PHP Developer
PHP Developer
Kraków 4 kilka dni temu

PHP DEV MID Poszukiwany PHP DEVELOPER (zdalnie)! Nie jesteśmy korpo a raczej małym teamem z dobrym vibe, mnóstwem energii i różnymi pasjami. Chcemy się rozwijać i pomagać w rozwoju ludziom, którzy z nami współpracują. Cenimy sobie pracę zdalną i niezależność. Mamy duże cele, mnóstwo pomysłów i potrzebujemy właśnie Ciebie, żebyś pomógł/pomogła nam ze wszystkim co związane z backendem. Znasz się na tym co robisz i masz dobre podejście do ludzi oraz na Twojej twarzy często gości uśmiech? 
 Nie szukamy pracownika/robotnika, a raczej osoby z pomysłami i dobrą energią, która będzie częścią teamu. Mamy w portfolio projekty z najróżniejszych obszarów (m.in. gaming, e-commerce, transport, finance). Oferujemy współpracę na podstawie projektów/zadań lub w pełnym wymiarze (B2B). Elastyczne godziny pracy, długofalowa współpraca umożliwiająca ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Otwarte stanowiska dla MID / SENIOR PHP Developer. 


Potrzebne umiejętności:  * >4 lata doświadczenia * HTML5 * CSS3 * LESS / SASS * JavaScript / jQuery * PHP Objective * Laravel * SQL / MySQL * JSON * Git, GitHub experience * Język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem. 
Dużym plusem będzie, jeśli znasz:  * React * Vue * Angular * Codelgniter * Symfony * Node / Npm Kontakt tel: +48 *** *** *** lub ch**s@w*******lobal

spolka poszukuje pracownikow
spolka poszukuje pracownikow
Katowice 4 kilka dni temu

Witam serdecznie. Spolka ze slaska zatrudni pracownikow z terenu kujawsko-pomorskiego : - mlodych w wieku 18-29, bez doswiatczenia zawodowych, wystarczy ukonczony kurs, mile widziane lecz nie wymagane prawojazdy, doceniamy mobilnych na korzystnych warunkach.

Specjalista IT/HelpDesk
Specjalista IT/HelpDesk
4900 zł
Warszawa 4 kilka dni temu

OPISJeżeli jesteś zainteresowana/y nowymi wyzwaniami i stabilną pracą dla wchodzącej na polski rynek marki odzieżowej, dołącz do naszego zespołu. Poszukujemy komunikatywnych i ambitnych osób na stanowisko:Specjalista IT/HelpDeskMIEJSCE PRACY: Warszawa/Radzymin OBOWIĄZKI:Obsługę zgłoszeń I linii wsparcia Help DeskWsparcie IT użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów technicznych – związanych z aplikacjami, systemami IT oraz sprzętem komputerowymPrzygotowywanie nowych stanowisk pracyDiagnozowanie oraz usuwanie usterek związanych ze sprzętem komputerowymWspółpracę z wewnętrznymi zespołami administratorów i programistówKonfigurację sprzętu komputerowegoWsparcie operacyjne sklepu internetowegoWYMAGANIA:Wykształcenie min. średnie informatyczne lub przynajmniej 1 rok doświadczenia na podobnym stanowiskuZnajomość podstawowych pojęć związanych z siecią komputerową LANUmiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZaangażowanie oraz odpowiedzialność za powierzone zadaniaDobra znajomość oprogramowania desktopowego WindowsPodstawowa znajomość Microsoft OfficePrawo jazdy kategorii BKomunikatywnośćOdporność na stresUmiejętność pracy w zespoleOFERTA:stałą pracę w miejscu o ugruntowanej pozycji na rynkuatrakcyjne wynagrodzenie na umowę o pracęprzyjazną atmosferę w młodym ambitnym zespoleOsoby zainteresowane podjęciem pracy w naszej firmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres hr[małpka]borgio.pl. Dodatkowo do każdej aplikacji bardzo prosimy o dopisanie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kolejnych rekrutacji przeprowadzanych przez T-WIN Sp. z o.o, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08. 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm).

Asystent w dziale IT
Asystent w dziale IT
4900 zł
Jaworzno 4 kilka dni temu

Zakres obowiązków:Wsparcie w zakresie rozwiązywania bieżących problemów związanych z działaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego.Miejsce pracy: JaworznoMożliwe formy współpracy: Umowa o Pracę; Umowę Zlecenie, Umowa o Dzieło, B2B, praca po godzinach,Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe.Wymagane kompetencje:Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych – pakiet Office.Gotowość do nauki i przyswojenia wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków.Podstawowa wiedza w zakresie sieci komputerowych i systemu Windows. Płaca:W zależności od kompetencji i wyników od 3.600 – 4.500 brutto + dodatki.

Specjalista ds. Wsparcia Użytkowników (Help Desk)
Specjalista ds. Wsparcia Użytkowników (Help Desk)
4900 zł
4 kilka dni temu

Twój zakres obowiązkówtelefoniczne wsparcie techniczne pracowników firmy w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych (np. drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, projektory); systemów informatycznych wykorzystywanych w firmie; telefonów VOIP i urządzeń mobilnych; sieci komputerowych,diagnozowanie i usuwanie problemów technicznych,monitorowanie statusu zarejestrowanych zgłoszeń oraz podejmowanie odpowiednich działań w zależności od aktualnego stanu zgłoszenia,współpraca z drugą linią wsparcia,współuczestnictwo w rozwoju bazy wiedzy.Nasze wymaganiaminimum roczne doświadczenie w obsłudze klienta, preferowane w zakresie wsparcia informatycznego,wykształcenie minimum średnie, mile widziane o kierunku informatycznym,bardzo dobra znajomość systemów rodziny Windows, pozwalająca na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów,umiejętność skutecznego analizowania i usuwania usterek systemów informatycznych,umiejętność analitycznego myślenia,umiejętność pracy w zespole,zdolność do pracy pod presją czasu,prawo jazdy kat. B (delegacje 1-2 razy w miesiącu).To oferujemyzatrudnienie na podstawie umowy o pracę,dostęp do pakietu benefitów (karta Multisport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, eventy sportowe),bezpłatny parking,pracę z nowoczesnymi technologiami,wsparcie merytoryczne doświadczonego zespołu,kulturę organizacyjną nastawioną na współpracę i realizację celów,realną możliwość rozwoju zawodowego i awansu.

Asystent wsparcia utrzymania usług IT (orzeczenie)
Asystent wsparcia utrzymania usług IT (orzeczenie)
4900 zł
Warszawa 4 kilka dni temu

O naszym Kliencie:Nieustający rozwój to coś, co nas wyróżnia. Jesteśmy europejskim liderem branży retail, jednym z najpopularniejszych sprzedawców odzieży oraz materiałów dekoracyjnych. W centrum naszego zainteresowania jest Klient, jego oczekiwania i potrzeby. Dołączając do naszego Zespołu, zyskasz pewność zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się i wspierającej organizacji. Już dziś stań się częścią naszego sukcesu!Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Asystent wsparcia utrzymania usług ITZakres obowiązkówrozwiązywanie incydentów związanych z systemami centralnymi - bycie niezawodną, drugą linią wsparcia,procesowanie oraz rozwiązywanie zgłoszeń od Użytkowników,analizowanie oraz przetwarzanie danych raportowych,współpraca z dostawcami usług oraz z zewnętrznymi serwisami,utrzymywanie oraz tworzenie dokumentacji w celu zapewnienia aktualności i poprawności działania całej Sekcji.Wymaganiaznajomość języka SQL na poziomie podstawowym,bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,średniozaawansowany poziom znajomości języka angielskiego (B2/C1),łatwość w analizowaniu danych i wyciągania z nich wniosków,komunikatywność oraz zdolność przekazywania informacji,skrupulatność, dokładność, zwracanie uwagi na szczegóły,orzeczenie o niepełnosprawności.Oferujemyinteresującą i rozwojową pracę w firmie o europejskim zasięgu,życzliwą atmosferę pracy w doświadczonym Zespole bez sztucznej hierarchii,profesjonalne wdrożenie abyś mógł poczuć się swobodnie w pełnionych obowiązkach,zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz pakiet dodatkowych benefitów.

Technik, instalator sieci telekomunikacyjnych (LAN, WLAN)
Technik, instalator sieci telekomunikacyjnych (LAN, WLAN)
4900 zł
Lublin 4 kilka dni temu

Technik/Instalator sieci LAN oraz WLAN W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz rozszerzeniem profilu działania, poszukujemy osób na stanowisko Technik/Instalator sieci LAN.Miejsce pracy : Lublin, oraz delegacje na terenie całej Polski Do obowiązków należeć będzie:montaż i instalacja sieci telekomunikacyjnychukładanie tras kablowych oraz instalacja oprzyrządowania sieciowegopomiary oraz certyfikacja sieci opartych na okablowaniu miedzianym oraz światłowodowymspawanie światłowodów, wykonywanie połączeń optycznychinstalacja oraz pre-konfiguracja urządzeń sieciowych (switche, routery, firewalle, systemy transmisyjne xWDM), urządzeń bezprzewodowych (access pointy, kontrolery wi-fi).instalacja systemów monitoringu wizyjnego CCTV, systemów kontroli dostępu, oraz innych systemów teletransmisyjnych. Oczekiwania wobec kandydatów:mile widziane doświadczenie w pracy z sieciami LAN / WLAN lub doświadczenie w pracach elektro-instalatorskichzdolność uczenia się i chęć pogłębiania wiedzyprawo jazdy kat Bbrak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m Oferujemy:Pewne i stałe wynagrodzenie, wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,Rozwój zawodowy i osobisty, szkolenia certyfikacyjne oraz produktoweUrozmaicony zakres projektów, możliwość pracy z wieloma technologiami oraz zdobycia doświadczenia zawodowegoDobrą atmosferę pracyNiezbędne narzędzia pracyMożliwość przyuczenia oraz wdrożenia do wykonywania codziennych obowiązków.Elastyczną formę współpracy  Prosimy o dołączenie oświadczenia do przesyłanych dokumentów:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez T-Concept Sp. z o.o, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

Praca dla studenta - serwisant laptopów sklepie komputerowym
Praca dla studenta - serwisant laptopów sklepie komputerowym
4900 zł
Myślenice 4 kilka dni temu

Sklep komputerowy poszukuje kandydatów na stanowisko technik IT/serwisant.Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała naprawa i przygotowywanie laptopów do sprzedażyWymagania:Podstawowe umiejętności serwisowe, takie jak umiejętność wymiany dysku, ram, reinstalacji systemuStatus studenta - warunek koniecznysilna motywacja do pracy i zorientowanie na wynikizdolności komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów Zaakceptowanym kandydatom oferujemy: zatrudnienie w rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku przyjazną atmosferę pracyKartę multisportZainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji zawierających CV oraz dodatkowe informacje poprzez serwis OLXProsimy o dopisanie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".Siedziba firmy sprzetowo.pl znajduje się w Myślenicach na ul Rzemieślniczej 2a

Specjalista ds. wsparcia technicznego z j. niemieckim - 100% ZDALNIE
Specjalista ds. wsparcia technicznego z j. niemieckim - 100% ZDALNIE
4900 zł
Kraków 4 kilka dni temu

Dla jednego z naszych klientów - technologicznej firmy z wieloletnim doświadczeniu na rynku - poszukuję kandydatów znających język niemiecki do pracy na stanowisku IT Support with German jako pierwsza linia wsparcia.Główne obowiązki na stanowisku pracy to:Przyjmowanie zgłoszeń i rozwiązywanie problemów użytkowników zgłaszanych telefonicznie, mailowo lub innymi kanałami komunikacjiZapisywanie i opisywanie napływających zgłoszeń w systemie i poprawne nimi zarządzanieWspółtworzenie bazy wiedzy na temat pojawiających się usterek i sposobów ich rozwiązywaniaKooperacja z wyższymi liniami wsparcia w celu kompleksowej obsługi klientaWymagania: Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2+Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2Gotowość do pracy 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątkuGotowość do pracy 8 godzin dziennie między g. 06:30 a 18:00 (praca zmianowa)Oferujemy:Praca ne pełen etat w oparciu o umowę o pracęPracę w pełni zdalnąPrywatna opieka medyczna pakiet premium (w 100% finansowana przez pracodawcę)Karta MultisportUbezpieczenie na życieSystem kafeteryjny MyBenefit

Technik informatyk
Technik informatyk
4900 zł
4 kilka dni temu

Technik Informatyk WYNAGRODZENIE od 4300 zł zł / mies. brutto Zakres obowiązków: - obsługa klientów biznesowych- firm, instytucji: świadczenie pomocy technicznej, rozwiązywanie problemów informatycznych, opieka nad sprzętem, konfiguracja, instalacja oprogramowania itp. - administracja sieciami LAN i urządzeniami NAS i serwerów z rodziny Windows Server - tworzenie i nadzorowanie systemów kopii zapasowych Wymagania:- wykształcenie techniczne o profilu informatycznym - umiejętność konfiguracji oraz administracji urządzeniami sieciowymi: modemy, routery, switche, NAS itp. - praktyczna znajomość: MS Windows, MS Office, Windows Server (2008-2022), Microsoft SQL Server (w stopniu podstawowym) , Linux (będzie atutem) - ogólna praktyczna wiedza informatyczna- konfiguracja komputerów/ serwerów/ sieci użyteczna w diagnozie i eliminacji problemów - doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy - pozytywne nastawienie do nauki, samodzielność i skuteczność działania - prawo jazdy kat. B Dodatkowe atuty: - certyfikaty np. MCSA, MCSE i inne potwierdzające przebyte szkolenia - język angielski branżowy w stopniu koniecznym do realizacji codziennych zadań

Junior Project Manager
Junior Project Manager
4900 zł
Leżajsk 4 kilka dni temu

Pozwól swojej kreatywności stać się częścią czegoś wspaniałego. Zainspiruj swoimi pomysłami innych i dołącz do zespołu. Poznaj nasze inkluzywne środowisko do współpracy.Nie samym kodowaniem zajmuje się zespół programistów. Dlatego chcielibyśmy znaleźć osobę, która spełni się przy realizacji takich i podobnych zadań.koordynowanie przepływu pracy i działań zespołu programistównadzór nad procesami wymagającymi zaangażowania kilku działów firmyorganizowanie spotkań zespołu z klientamidbanie o efektywność spotkańsporządzanie harmonogramów pracykoordynowanie przepływu informacji do klientówmonitorowanie terminowości realizacji poszczególnych etapów planurealizowanie zadań ważnych dla osiągnięcia wyznaczonego celuNikt nie jest tylko listą punktów do sprawdzenia. Dlatego pomóż nam i oceń, czy poniższe cechy dobrze opisują wymagania na to stanowisko.ma wyższe wykształcenieceni sobie systematyczność i uporządkowane środowisko pracychętnie posługuje się narzędziami typu Jira, Confluence, Trellopreferuje pracę w zorganizowany sposóbpotrafi monitorować wielowątkową pracę zespołuumie tworzyć dokumentację dla klientaceni wysoką kulturę osobistą i profesjonalizmasertywnie egzekwuje plan działaniapotrafi pracować w zespole oraz lubi realizować indywidualne zadaniawyróżnia się doskonałą organizacją własnej pracyzna język angielski w stopniu komunikatywnymCzym się charakteryzuje to stanowisko pracy?umową o pracę w trybie stacjonarnym w Leżajskuwynagrodzeniem wypłacanym z końcem miesiącaregularnym rytmem pracyprzyjemnym otoczeniem pracy w ciszyżyczliwą atmosferę pracy właściwą małym organizacjom o dużych ambicjachnowoczesnym środowiskiem pracymożliwością rozwijania swojej osoby, wiedzy i umiejętnościokazją do zdobywania nowych kwalifikacjicatering obiadowy, kawa, herbata, świeże owoce i słodkie przekąskibrakiem długich postojów w korkachUważasz, że spełnisz się przy realizacji zadań przewidzianych na stanowisko Junior Project Manager, a wymienione przez nas cechy idealnie opisują osobę odpowiednią na to stanowisko i jesteś nią TY? --> Skontaktuj się z nami i prześlij nam więcej informacji o sobie!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Porządek prawny wymaga od nas wszystkich tej formalności i jeżeli chcesz nam umożliwić zapoznanie się z Twoim CV, prosimy umieść w wiadomości poniższą klauzulę:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PREBYTES sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Leżajsku na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Jeśli w ciągu 14 dni od daty wysłania przez Ciebie CV nie skontaktujemy się z Tobą, będzie to oznaczać, iż nie zakwalifikowano Cię do kolejnego etapu rekrutacji. Twoje CV oraz wszystkie informacje wysłane przez Ciebie zostaną bezpowrotnie usunięte. Administratorem danych osobowych jest PREBYTES sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Leżajsku, ul. Sandomierska 6,37-300 Leżajsk. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celu jakim jest przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w PREBYTES sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Leżajsku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane nie będą powierzane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Praca technik informatyk
Praca technik informatyk
4900 zł
4 kilka dni temu

Technik Informatyk od 3600 zł zł / mies. bruttoZakres obowiązków: obsługa klientów biznesowych- firm, instytucji: świadczenie pomocy technicznej, rozwiązywanie problemów informatycznych, opieka nad sprzętem, konfiguracja, instalacja oprogramowania itp. administracja sieciami LAN i urządzeniami NAS i serwerów z rodziny Windows Server - tworzenie i nadzorowanie systemów kopii zapasowychWymagania: wykształcenie techniczne o profilu informatycznym ( technik informatyk) znajomość urządzeń sieciowych: modemy, routery, switche, NAS itp. praktyczna znajomość: MS Windows, MS Office, Windows Server (2008-2022), Microsoft SQL Server (w stopniu podstawowym) , Linux (będzie atutem) podstawowa wiedza informatycznakonfiguracja komputerów/ serwerów/ sieci użyteczna w diagnozie i eliminacji problemów pozytywne nastawienie do nauki, samodzielność i skuteczność działania prawo jazdy kat. B

Serwisant sieci światłowodowych
Serwisant sieci światłowodowych
4900 zł
Proszowice 4 kilka dni temu

opis stanowiskaOperator telekomunikacyjny K2 Media w związku z rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko: "Serwisant sieci światłowodowych"Opis stanowiska:budowa sieci światłowodowych FTTHpodłączanie nowych klientów w technologi światłowodowejkonserwacja, serwis i utrzymanie sieci i urządzeńOd kandydatów oczekujemy:minimum średnie wykształcenieprawo jazdy kat. B,chęci uczenia się i poznawania nowych technologii,umiejętności pracy w zespole,braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.Oferujemy:zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzinmożliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacjiwynagrodzenie odpowiednie do umiejętności i osiąganych wynikówniezbędne narzędzia pracysamochód służbowyCV i List motywacyjny prosimy przesyłać w odpowiedzi na ogłoszenieProsimy o załączenie klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 

Asystent IT/IT Assistance/Łódź
Asystent IT/IT Assistance/Łódź
4900 zł
Łódź 4 kilka dni temu

Firma Cassioli Polska, międzynarodowy lider w sektorze automatyzacji produkcji, w związku z rozwojem zakładu produkcyjnego w Łodzi poszukuje osoby na stanowisko:ASYSTENT IT/ Wsparcie ITLokalizacja: Łódź, ul. Pojezierska 97Opis stanowiska:Utrzymanie bezawaryjnego działania i rozwój środków teleinformatycznych firmyInstalowanie sprzętu oraz oprogramowania pracownikom firmyUtrzymanie i zarządzanie sieciami lokalnymi (LAN) i rozległymi (WAN) firmyKontrola usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznegoDiagnozowaniem oraz rozwiązywaniem problemów sprzętowych i systemowych zgłaszanych przez pracownikówUdzielanie bieżącego wsparcia IT pracownikom firmyWymagania wobec Kandydata:Wykształcenie wyższe informatyczne lub doświadczenie w tej dziedzinieZnajomość zagadnień technicznych związanych z infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjnąKomunikatywna znajomość języka angielskiego lub/i włoskiegoPrawo jazdy kat. BZdolność analitycznego myśleniaKomunikatywnośćOferujemy Ci:Udział w realizacji ciekawych projektów dla renomowanych klientówStabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę od pierwszego dnia)Pracę od poniedziałku do piątku w elastycznych godzinach (8h dziennie)Dofinansowanie karty Medicover SportPrywatną opiekę medyczną LUX MEDUbezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcęKurs języka włoskiego finansowany przez pracodawcęPaczki świąteczne dla pracownikówSpotkania i wyjścia firmowePyszną włoską kawęJesteś zainteresowany zaaplikuj poprzez link, umówimy Cię na spotkanie i rozpoczniesz pracę w naszym Zespole.Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV z zamieszczoną klauzulą zezwalającą nam na przetwarzanie Państwa danych osobowych:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cassioli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  91-341, ul. Pojezierska 97, zarejestrowana w rejestrze pod numerem KRS 0000244862, NIP 72********-87, REGON 100105210 (zwany dalej administratorem).Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu lub – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – również podczas realizowania przyszłych rekrutacji.Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.Jeśli chcesz nas poznać bliżej to zapraszamy Cię na naszą stronę internetową: www.cassioli.com.pl

Delphi Developer
Delphi Developer
4900 zł
Poznań 4 kilka dni temu

Firma NICMAN GROUP SP. Z O.O. poszukuje Delphi Developer’a który dołączy do naszego zespołu w Poznaniu i stanie się integralną częścią projektu zrównoważonego rozwoju systemu monitorowania urządzeń medycznych. Będziesz ulepszać, naprawiać i utrzymywać obecną i nową bazę kodu. Nowe komponenty zostaną dodane w C#, ale równowaga pracy wynosi mniej więcej 80/20 dla Delphi i C#.Nasze wymagania: • Selekcja i naprawianie błędów• Umiejętność przełożenia wymagań dotyczących oprogramowania na projekty modułów• Szacowanie zadań, praca w zwinnym zespole scrumowym• Współpraca z innymi członkami zespołu• Rozwijanie i aktualizowanie narzędzi wewnętrznychCzego oczekujemy?Doświadczenia z Embarcadero Delphi (Embarcadero Delphi Tokyo 10.2)Doświadczenia Serwer Microsoft SQLDoświadczenia  C# .NET Framework 4.8 (WPF, MVVM) Dobra znajomość języka angielskiegoCo możemy Ci zaoferować?  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Ergonomiczne stanowiska pracy Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do umiejętności i posiadanego doświadczenia Udział w ciekawych i perspektywicznych projektach na rynek zagraniczny Przyjazną i wesołą atmosferę pracy Swobodny dostęp do zasobów firmowej kuchni oraz parking Mozliwosc pracy zdalnej  

mobilny technik serwisu
mobilny technik serwisu
4900 zł
Bolesławiec 4 kilka dni temu

OpisPoszukujemy osób na stanowisko technika - serwisanta do instalacji urządzeń bankowych i kas samoobsługowych, odpowiedzialnego za realizacje projektów instalacyjnych. Obszar działania zwykle pokrywa się z województwem zamieszkania - jednak nie można wykluczyć także delegacji w inny region w zależności od potrzeb projektu.Wymagania:niezbędna jest ogólna podstawowa wiedza informatyczna i techniczna - najlepiej poparta doświadczeniem ale nie jest to warunek konieczny.prawo jazdy kategorii Bdyspozycyjność - ruchome godziny pracychęć podnoszenia kwalifikacjijęzyk polski - mile widziana znajomość angielskiegoOferujemy:motywacyjny system wynagrodzeńszkolenie, możliwość zdobycia unikalnej wiedzypakiet socjalny (medyczny oraz sportowy)narzędzia do pracy m.in. samochód służbowypremie od wykonanych zleceń

Programista .NET CORE
Programista .NET CORE
4900 zł
Bydgoszcz 4 kilka dni temu

Poszukujemy osoby zakodowanej na rozwój, dla której programowanie obiektowe nie ma tajemnic. Osoba ta dołączy do zespołu programistów i będzie brała udział w innowacyjnych projektach informatycznych. Zajmie się tworzeniem oprogramowania w technologii Microsoft.NET CORE.Wymagania:.NET CORE i MS Visual StudioAngular JSMS SQL SERVER, PostgreSQLHTML/CSS/JavascriptDoświadczenie w programowaniu obiektowym Mile widziane:zaangażowanie, kreatywne myślenie i chęć zdobywania wiedzy programistycznejmin. roczne doświadczeniewykształcenie min. wyższe licencjackie Oferujemy:stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)możliwości rozwoju i poszerzania wiedzyuczestnictwo w projektach dla największych polskich i międzynarodowych firmbenefity: karnet do klubu sportowego (siłowania/basen), możliwość udziału w sportach ekstremalnych, cykliczne imprezy firmowe, szkolenia i wiele innych potrzeb realizowanych na wnioski pracownikównowoczesne miejsce pracy (nowy własny biurowiec z własnym parkingiem, social room, wyśmienita włoska kawa), w atrakcyjnej lokalizacjipracę w pozytywnym zespole, gdzie dobry humor stawiany jest na pierwszym miejscu (tuż po dostarczeniu najwyższej jakości usług naszym klientom)Możliwość pracy zdalnejMożliwość pracy na B2B Prezentacja firmyJesteśmy firmą specjalizującą się w tworzeniu systemów dedykowanych dla klientów biznesowych. Działamy na rynku już od 2005 roku a nasze realizacji od początku powstają z pasją i szczególną starannością. Podążamy za trendami i rozwojem technologii programistycznych. Dzięki temu od lat utrzymujemy pozycję lidera wśród dostawców oprogramowania dla rynku nieruchomości.  Realizujemy również projekty wspomagające zarządzanie produkcją, jakością i sprzedażą oraz projekty dedykowane, w tym aplikacje mobilne i portale www.  Galactica to przede wszystkim ludzie, którzy wspólnie pracują nad rozwojem firmy i rozwojem naszych klientów. Poszukujemy więc osób, które dołączą do naszego zespołu, by razem z nami realizować misję Galactica.  

Elektryk instalacji niskoprądowych - serwisant (Łódź)
Elektryk instalacji niskoprądowych - serwisant (Łódź)
4900 zł
Łódź 4 kilka dni temu

Szukamy do naszego zespołu w Łodzi serwisantów - specjalistów instalacji elektrycznych niskoprądowych.Specjalizujemy się w instalacjach zabezpieczeń technicznych oraz elektrycznych. Prowadzimy przeglądy, naprawy, konserwację sprzętu oraz instalacji technicznych – monitoringu wizyjnego CCTV, kontroli dostępu, systemu bezpieczeństwa SSWiN, P-poż, ITS – sterowanie ruchem pojazdów, odcinkowe pomiary prędkości.Typowy dzień pracy to:pracą w terenie i w biurze (wdrożenia systemów, instalacja i uruchomienia, serwis oraz utrzymanie systemów, przeglądy okresowe, usuwanie usterek montaż i konfiguracje sprzętu, asysta/nadzór nad pracą podwykonawcy oraz wsparcie przy uruchomieniach na etapie realizacji, przeglądy okresowe, raportowanie serwisów).Ponad wszystko jesteśmy fajnym zespołem i nie będziesz się u nas nudzić. Zdobyliśmy tytuł Pracodawcy Jutra 2021 w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.Aplikuj jeśli:jesteś otwarty na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w zakresie montażu i konfiguracji urządzeń zabezpieczenia technicznego, instalacji sygnalizacji świetlnej, autodetekcjiposiadasz ukierunkowanie techniczne i prawo jazdy kat. Bidealnie, jeśli masz doświadczenie w montażu i naprawie urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, lub systemów zabezpieczeń ale nie jest to warunek koniecznyjeżeli masz zainteresowania techniczne, lubisz innowacje chcesz się uczyć to miejsce dla Ciebie.  Co oferujemy?realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji – praca z ekspertami w swojej branżyorganizację nastawioną na budowanie partnerskiej atmosfery i dobrych relacji (płaska struktura, wiele okazji do integracji)dostęp do platformy szkoleniowej Udemyfinansowanie opieki zdrowotnej i karty sportowejmożliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życienarzędzia pracy2 dodatkowe dni urlopu2 dodatkowe dni na wolontariat pracowniczyświadczenia socjalne w ramach ZFŚSprogram rekomendacji pracownikówCZEKAMY NA CIEBIE! Więcej o nas tu -> www.youtube.com/watch?v=Ftji23FcRrk

Filtr