Sortowanie:
Znaleziony: 9696 ogłoszenie w kategorii Magazynier Polska: Wszystkie miasta
Pracownik magazynowy z uprawnieniami UDT! Do 5150 brutto!
Pracownik magazynowy z uprawnieniami UDT! Do 5150 brutto!
nowe Wysogotowo wczoraj

Dla naszego klienta poszukujemy pracowników magazynowych z uprawnieniami UDT.Lokalizacja pracy : Wysogotowo, powiat poznański (gmina Tarnowo Podgórne)Zakres obowiązków:Prace magazynoweCzynności załadunkowe i rozładunkowePakowanie towaru i przygotowanie do wywozuRozdysponowanie materiałów na nowym magazynieWymagania:Uprawnienia UDT na wózki widłoweUmiejętność pracy w grupieKomunikatywnośćOferujemy:Umowa o pracę  od 4500,00 zł -4850,00 zł brutto/miesięcznie Praca zmianowa (6:00/14:00; 14:00/22:00),Dodatek za dojazdy 300,00 zł brutto,Premia frekwencyjna 350,00 zł bruttoProfesjonalna obsługa administracyjna w trakcie zatrudnieniaAgencja zatrudnienia – numer wpisu 5612Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Zatrudnienia; Contrain Group Sp. z o.o. ul. ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Poland Sp. z o. o ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Global Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt[at]contrain.pl.2. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod[at]contrain.pl.3. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie: art. 221 k.p., przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz innymi aktami prawnymi wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. i na podstawie aktów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów. Informacje pozyskane na podstawie ustaw dotyczących zatrudniania cudzoziemców pozwolą na sprawdzenie możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.4. Pani/Pana dane mogą być ujawniane: a) kontrahentom współadministratora na rzecz którego prowadzona jest rekrutacja; b) upoważnionym instytucjom państwowym, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa; c) operatorom pocztowym, firmom kurierskim – w związku z korespondencją z kandydatem; d) dostawcom zewnętrznych usług w szczególności usług informatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, poczty elektronicznej i komunikatorów cyfrowych; e) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora lub współadministratora danych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności, f) firmom świadczącym obsługę procesów biznesowych dla współadministratorów.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji jak również 3 miesiące po jej zakończeniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 24 miesięcy.6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.7. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.8. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.11. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Praca przy montażu–wyrobienie uprawnień UDT/suwnice na koszt firmy)
Praca przy montażu–wyrobienie uprawnień UDT/suwnice na koszt firmy)
Łódź wczoraj

Poszukujemy pracownika montażowo – logistycznego. Firma jest oddziałem największego na świecie producenta techniki napędowej.Zakres obowiązków:kontrola techniczna produktów,lakierowanie,pakowanie,kompletowanie wysyłek i wysyłka produktów,kontrolowanie terminowości zleceń produkcyjnych,udział w realizacji zadań z obszaru montażu i magazynu w zależności od potrzeb organizacji.Wymagania:samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,sumienność i obowiązkowość,punktualność  i zaangażowanie.umiejętność obsługi komputera.Dodatkowo mile widziane:uprawnienia na suwnice i dźwignice oraz wózki widłowe ( możliwość wyrobienia uprawnień UDT/suwnice na koszt firmy),ukończone technikum związane z mechaniką/elektrykądoświadczenie w pracy w obszarze pakowania bądź magazynu,mile widziane zdolności  manualne.Oferujemy:umowa o pracę od 4500 brutto miesięcznie,możliwość wyrobienia uprawnień UDT/suwnice na koszt firmy,po okresie próbnym 3 miesiącach, możliwa premia w wysokości max 13% od podstawy,karta multisport,stabilne i stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (outsourcing),kafeteria,premia roczna/kwartalne,premia letnia 1000 zł/brutto przy wybraniu 10 dniu urlopu (takie wczasy pod gruszą),prezenty okolicznościowe,rzetelne wdrożenie do pełnionych obowiązków przez wyznaczonego opiekuna,bliskość przystanku komunikacji miejskiej,darmowy parking, sterylne warunki pracy, nowoczesny zakład.Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Zatrudnienia; Contrain Group Sp. z o.o. ul. ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Poland Sp. z o. o ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Global Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt[at]contrain.pl.2. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod[at]contrain.pl.3. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie: art. 221 k.p., przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz innymi aktami prawnymi wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. i na podstawie aktów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów. Informacje pozyskane na podstawie ustaw dotyczących zatrudniania cudzoziemców pozwolą na sprawdzenie możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.4. Pani/Pana dane mogą być ujawniane: a) kontrahentom współadministratora na rzecz którego prowadzona jest rekrutacja; b) upoważnionym instytucjom państwowym, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa; c) operatorom pocztowym, firmom kurierskim – w związku z korespondencją z kandydatem; d) dostawcom zewnętrznych usług w szczególności usług informatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, poczty elektronicznej i komunikatorów cyfrowych; e) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora lub współadministratora danych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności, f) firmom świadczącym obsługę procesów biznesowych dla współadministratorów.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji jak również 3 miesiące po jej zakończeniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 24 miesięcy.6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.7. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.8. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.11. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Poszukujemy magazynierów! Umowa o pracę +premie!
Poszukujemy magazynierów! Umowa o pracę +premie!
wczoraj

Obecnie  poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku magazynier.Szczegóły:rozładunek oraz załadunek towaru,mile widziana umiejętność obsługi wózka widłowego ( nie obowiązkowa)rozmieszczenie towaru po wyznaczonych lokalizacjach.Co oferujemy:praca w stabilnej firmie,wynagrodzenie zasadnicze 4300 brutto premie uznaniową do 600 zł,15 % premii miesięcznej,50 % dodatki za pracę w nocy,możliwość nadgodzin,praca 3-zmianowa,jasny zakres obowiązków,profesjonalną obsługę administracyjną w trakcie zatrudnienia.Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Zatrudnienia; Contrain Group Sp. z o.o. ul. ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Poland Sp. z o. o ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Global Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt[at]contrain.pl.2. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod[at]contrain.pl.3. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie: art. 221 k.p., przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz innymi aktami prawnymi wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. i na podstawie aktów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów. Informacje pozyskane na podstawie ustaw dotyczących zatrudniania cudzoziemców pozwolą na sprawdzenie możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.4. Pani/Pana dane mogą być ujawniane: a) kontrahentom współadministratora na rzecz którego prowadzona jest rekrutacja; b) upoważnionym instytucjom państwowym, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa; c) operatorom pocztowym, firmom kurierskim – w związku z korespondencją z kandydatem; d) dostawcom zewnętrznych usług w szczególności usług informatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, poczty elektronicznej i komunikatorów cyfrowych; e) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora lub współadministratora danych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności, f) firmom świadczącym obsługę procesów biznesowych dla współadministratorów.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji jak również 3 miesiące po jej zakończeniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 24 miesięcy.6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.7. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.8. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.11. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Pracownik magazynowy z darmowym transportem
Pracownik magazynowy z darmowym transportem
Poznań wczoraj

Asistwork Sp. z o.o. jest działającą na rynku polskim agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej nr 10052.Nasz Klient – to firma o stabilnej sytuacji rynkowej szukająca stałej załogi pracowników do prężnie rozwijającego się magazynu. Firma to największy w Europie klub zakupowy, która oferuję wyjątkowe produkty do wyposażenia wnętrz. Darmowy transport z Poznania, Gniezna, Środy Wielkopolskiej, Śremu, Kórnik i wielu innych miejscowościOferujemyWynagrodzenie 4150 brutto / m-cPremia frekwencyjna 500 zł brutto / m-c – wystarczy chodzić w każdy dzień grafikowy do pracyUmowę o pracę na cały etatDarmowy transport z wybranych lokalizacjiPrzerwa wliczona w czas pracyDarmowy obiad każdego dnia, sam wybierasz posiłek w aplikacjiMożliwość awansu i szkoleń w firmie ( m.in. Team Leader, Mentor)Kompleksowe przeszkolenie i wdrożenie do pracyUbezpieczenie grupowe PZUOpiekę medyczną LUX-MEDTwoje zadaniaKompletacja zamówieńFoliowanie i oznaczanie towaruPrzygotowanie towaru do wysyłkiProsta obsługa skaneraRozładunek towaru na półki magazynoweNasze wymaganiaSumienność i odpowiedzialnośćZaangażowanie w wykonywaną pracęChęci do pracyPraca w godzinach 7-15 w systemie równoważnym, od listopada dodatkowo II zmiana w godzinach 14-22 lub 16-24Jeśli nie posiadasz doświadczenia, nie martw się! Wszystkiego Cię nauczymy. Wyślij CV, a My skontaktujemy się z Tobą.

працівники продукції магазину  в Скерневіце та околицях
працівники продукції магазину в Скерневіце та околицях
Skierniewice wczoraj

доброго дня , шукаємо працівників на кілька різних закладів в Скерневіце та околиці .Працівник сам вибирає де хоче працювати з наданих йому оферт праці .ПРОПОНУЄМО :ЗАРОБІТНЮ ПЛАТУ ВІД 3500-6500НАДАЄМО ЖИТЛО НАДАЄМО ТРАНСПОРТ ДО РОБОТИ ЗАРПЛАТА 1 РАЗ В МІСЯЦЬ + АВАНСИ НАДАЄМО РОБОЧУ ФОРМУ ТА ВЗУТТЯСУПРОВІД ДОСВІДЧЕНИМ КООРДИНАТОРОМДОПОМОГА З ДОКУМЕНТАМИ ГОДИНИ РОБОТИ РОБОТА ПО 12 ГОДИН 6;00-18;00 18;00-6;00ВИМАГАЄМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІБАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ ТА ЗАРОБЛЯТИ

Pracownik Logistyki z UDT- ATRAKCYJNE WARUNKI
Pracownik Logistyki z UDT- ATRAKCYJNE WARUNKI
Legnica wczoraj

OPERATOR LOGISTYKI Z UDTDla naszego klienta z branży automotive poszukujemy osób do pracy jako operator wózków widłowych. Praca na terenie LSSE, pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, z nowoczesnym parkiem maszynowym.Oferujemy:stabilny pracodawca, zatrudnienie od zaraz,wynagrodzenie na początek 4400zł brutto, dodatkowo DO 15% PREMIpraca od poniedziałku do piątkudofinasowanie do posiłkówmożliwość skorzystania z transportu pracowniczego (Lubin, Złotoryja, Jawor oraz Chojnów).możliwość pracy w nadgodzinach,praca na trzy zmianyszybkie/ bezpośredniego zatrudnienia w firmie po okresie próbnymumowę o pracęOpis stanowiska:praca w magazynie w firmie z branży automotive,dbanie o właściwe składowanie produktów,przestrzeganie zasad obsługi i kontroli użytkowanego sprzętu,wykonywanie pracy w sposób bezpieczny,Wymaganiauprawnienia UDTumiejętność pracy w zespolemotywacja do pracyNr KRAZ 16216W CV prosimy zawrzeć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Kompletowanie zamówień- wysyłek, obsługa klienta, E-commerce, Podolany
Kompletowanie zamówień- wysyłek, obsługa klienta, E-commerce, Podolany
Poznań wczoraj

Mieścimy się w Poznaniu na Podolanach,Poszukujemy nowej osoby do naszego młodego zespołu - w związku z rozwojem sprzedaży online.Stanowisko: Pracownik magazynu – obsługa zamówień w sklepie internetowym.  Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:realizacja zamówień internetowych (przygotowanie, zabezpieczanie i pakowanie paczek do wysyłki),przyjmowanie i sprawdzanie dostaw towarowych,kontrola poprawności i kompletności dokumentacji wysyłkowejterminowa obsługa przesyłek zgodnie z obowiązującymi standardami pracywystawianie ofert  Od osób zainteresowanych pracą oczekujemy:silnej motywacji do pracy,uczciwości, punktualności i odpowiedzialności,dokładności,dobrej organizacji pracy własnej,dbałości o porządek w miejscu pracy,Osobie zatrudnionej na w/w stanowisku oferujemy:pracę od zaraz,stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracępraca w godzinach 8-16praca od poniedziałku do piątkuprzyjazną atmosferę w młodym zespoleZapraszamy - czekamy na CV - skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zatrudnię magazyniera/kierowcę
Zatrudnię magazyniera/kierowcę
wczoraj

Zatrudnię osobę na stanowisko magazynier/kierowca w hurtowni artykułów spożywczych w SłotwinachWięcej informacji pod numerem 66*******44

Zatrudnię na pełny etat, umowa o pracę.
Zatrudnię na pełny etat, umowa o pracę.
Olsztyn wczoraj

zatrudnię na pełny etat pracownika jako kierowcę ,konwojenta , dostawcę.praca odbywa się w godz. 3: 00 - 11:00, polega na dostarczaniu towarów do klienta według otrzymanych zamówień.stale trasy, odbiorcy, .miła atmosfera, stabilność, samodzielność.WIEK OSOBY POWYŻEJ 26 LAT.

Pracownik Magazynu - Szukamy kobiet i mężczyzn - PRACA NA NOCKI!
Pracownik Magazynu - Szukamy kobiet i mężczyzn - PRACA NA NOCKI!
Wrocław wczoraj

AsVending to wiodąca firma oferująca indywidualne rozwiązania w zakresie montażu oraz obsługi nowoczesnych urządzeń do dystrybucji wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych. Firma jest autoryzowanym dystrybutorem: Nestle, Lavazza, Pepsi, Coca-cola, Maspex Wadowice czy Oshee. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko: Magazynier POSZUKUJEMY KOBIETY I MĘŻCZYZNYPRACA NA NOCKI OD NIEDZIELI DO CZWARTKU W GODZINACH 21-5 (PIĄTEK I SOBOTA WOLNE) Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć: ·       Kompletowanie zamówień  do skrzynek i pakowane skrzynek na palety  ·       Dbałość o właściwe rozmieszczenie towarów w magazynie ·       Kontrola nad stanami magazynowymi ·       Dbanie o porządek w magazynie  Od kandydatów oczekujemy: ·       Umiejętności pracy w zespole ·       Zaangażowania·       Uczciwości·       Samoorganizacji pracy ·       Znajomość branży FMCG będzie dodatkowym atutem  Wybranym kandydatom oferujemy:  ·       Praca na NOCKI ( 21-5)·       Odpowiedzialną i interesującą pracę ·       Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia, dodatki nocne·       Miłą atmosferę·       Pracę od zaraz  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AsVending Wrocław Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Łódź Brukowa , Praca Dla Studenta, NOCNE ZMIANY, kompletacja zamówień
Łódź Brukowa , Praca Dla Studenta, NOCNE ZMIANY, kompletacja zamówień
Łódź wczoraj

Kompletacja zamówień - asortyment zoologiczny , Elastyczny Grafik PRACA DLA STUDENTÓW/ UCZNIÓW Miejsce: Łódź, ul. Brukowa 27, dojazd liniami tramwajem 8B, 6, 8A oraz autobusem 81Godziny Pracy: Elastyczny Grafik - godziny popołudniowe do uzgodnienia - możliwość przychodzenia po zajęciach w godzinach 14:00-22:00 LUB 16:00-22:00 LUB 18:00-02:00Elastyczny grafik - możliwość pracy w wybrane dni tygodnia w wybranych zmianachOpis Stanowiska:Poszukujemy osób do pracy fizycznej polegającej na kompletacji zamówień do wysyłek magazynie. Praca lekka fizyczna, stojąca.WYMAGANIA: -rzetelność -zapał do pracy -sumienność i pracowitość Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie CV przez portal Olx

magazynier, prace magazynowe
magazynier, prace magazynowe
Szczecin wczoraj

Dla firmy działającej w branży hurtownia owoców i warzyw, poszukujemy pracownika magazynowego w Szczecinie. Jeżeli dobrze czujesz się w pracy jako magazynier, odezwij się do nas, zostaw nam swoje CV.Może to właśnie praca dla Ciebie!oferujemyumowa w oparciu o umowę o pracęwynagrodzenie od 5000 zł/brutto miesięczniepraca głównie popołudniamizatrudnienie bezpośrednio w firmiezadaniarozładunek i załadunek dostawprzygotowanie towaru do wyjazdupakowanie towaru zgodnie z zamówieniemumiejętność czytania WZoczekujemymile widziane uprawnienia na wózek widłowy UDTmile widziane doświadczenie Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia

Warehouse Loader
Warehouse Loader
Łódź wczoraj

Warehouse Loader Location: Stryków (15 km from Lodz).We are looking for motivated and hardworking MEN who are already in Poland to join our team as Warehouse Loaders. As a Warehouse Loader, you will be responsible for checking orders, loading and unloading packages, and keeping the warehouse area clean. Salary: 20 pln per hour (NET) For students 26 years and below, the salary will be 23.50 zlotys (NET) Schedule: The work starts at 19:00 in the evening and ends at night, Full-time (8 -11 hours) and 5 - 6 days a week. Accommodation: We have comfortable hostel facilities available for our employees. There is a maximum of 3 or 4 people in the room (if you are interested, we will show you the photos of the hostel). Accommodation fee of 400 pln per month will be deducted from salary. Facilities include a communal kitchen, Wi-Fi, laundry facilities, and luggage storage. Your Benefits: - Legal work with a contract job; - We help with the legalization process (TRC and a work permit); Medicine insurance from an employer (ZUS).Our company provides transportation at the work place via a bus (For free); - We provide a coordinator for you.Please, contact us!

Pracownik magazynu/produkcji
Pracownik magazynu/produkcji
Jaworzno wczoraj

Pełny opis stanowiska: Prężnie rozwijająca się firma działająca w obszarze energii odnawialnej na rynku krajowym i europejskim poszukuje pracownika na stanowisko pracownik produkcji/aparatowy. Miejsce pracy: Jaworzno Obowiązki: obsługa węzłów produkcyjnych utrzymanie instalacji w porządku pobieranie próbek gospodarka magazynowa czynny udział w prowadzeniu i kontroli procesu technologicznego wykonywanie drobnych prac ślusarskich dzienne raporty właściwe i szybkie reagowanie na zakłócenia w procesie produkcyjnym operacje procesowe związane z pracą instalacji produkcyjnych Wymagania: wykształcenie min. zawodowe (mile widziane kierunki techniczne) gotowość do pracy zmianowej, umiejętność pracy w grupie obsługa komputera mile widziane doświadczenie okołoprodukcyjne Oferujemy: stabilną pracę od zaraz, Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, Sposób zatrudnienia: umowa o pracę, Możliwa praca 2 lub 3 zmianowa

Doświadczony magazynier
Doświadczony magazynier
Katowice wczoraj

Do rodzinnej hurtowni spożywczej w Katowicach (ul. Obroki) poszukujemy magazyniera z doświadczeniem. Zatrudnienie od zaraz na pełen etat lub 1/2 etatu.jedna zmiana (od 5:30 do 13:30 - pełen etat lub 5:30 do 9:30 - 1/2 etatu)rozładunek i załadunek towarurozkładanie towaru na półkachutrzymanie czystości magazynuwydawanie towaru dla klientówobsługa "paleciaka"Poszukujemy osób z doświadczeniem, odpowiedzialnych. Zatrudnienie od dzisiaj!

Magazynier Styropmin
Magazynier Styropmin
Radomsko wczoraj

Firma STYROPMIN Sp. z o.o. jest producentem materiałów termoizolacyjnych z przeszło 30 letnim doświadczeniem na krajowym rynku. Posiadamy cztery nowoczesne zakłady produkcyjne rozlokowane w Łochowie, Oświęcimiu, Zielonej Górze oraz w Radomsku.   Magazynier Styropmin Zakres obowiązków: • Przyjmowanie do magazynu surowców, materiałów towarów i wyrobów gotowych itd. • Przygotowywanie wysyłek • Załadunek spakowanych wyrobów gotowych • Wydawanie komponentów na produkcję • Transport wyrobu gotowego z produkcji na magazyn • Utrzymanie porządku i ładu w obszarze magazynu Wymagania: • Doświadczenie w pracy na magazynie • Uprawnienie na wózek widłowy wydane przez UDT • Umiejętność pracy grupowej, zaangażowanie i uczciwość • Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym • Sumienność i dobre zorganizowanie • Dokładność i samodzielność Oferujemy: • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę • Wyzwania w postaci rozruchu nowej fabryki • Pracę w firmie o wysokiej kulturze organizacyjnej • Współudział w wprowadzaniu nowej technologii • Pakiet szkoleń technicznych oraz rozwojowych • Benefity tj. pakiet medyczny, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe • Dodatkowe świadczenia pracownicze z ZFŚS • Premie za zatrudnienie poleconego kandydata • Coroczne imprezy integracyjne • Dofinansowanie żłobków i przedszkoli oraz paczki świąteczne dla dzieci • Konkursy, wspólne akcje i dobroczynne inicjatywy

Magazynier - operator wózka widłowego
Magazynier - operator wózka widłowego
Wolbrom wczoraj

Firma PRAWTECH Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:Magazynier - operator wózka widłowegoWymagania:Doświadczenie na podobnym stanowiskuZnajomość zasad gospodarki magazynowejUprawnienia na wózki widłoweObowiązki:Nadzór nad przyjęciem, składowaniem i wydawaniem towaru;Dbałość o poprawność stanów magazynowych;Sporządzanie dokumentów magazynowych, nadzór nad ich prawidłowym obiegiem,Oferujemy:umowę o pracę,pracę od poniedziałku do piątkuprzyjazną atmosferę pracy,

Pracownik magazynowy
Pracownik magazynowy
Warszawa wczoraj

InterKadra to agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego z 16-letnim doświadczeniem na rynku. Jesteśmy firmą godną zaufania! Oferujemy pracę dostosowaną do Twoich kwalifikacji i potrzeb. Nr 3372 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy handlowej, której siłę stanowi kilkanaście tysięcy zaangażowanych pracowników, prowadzimy rekrutację na stanowisko: Pracownik magazynowy Do Twoich obowiązków będzie należało: • segregacja przesyłek w oparciu o kody opakowań, • weryfikacja zgodności ilościowej i jakościowej powierzonych przesyłek, • dbałość o powierzone mienie, narzędzia i sprzęt, • prawidłowe posługiwanie się narzędziami. wykorzystywanymi w procesie Oczekujemy: • chęci do pracy, • dobrej organizacji pracy własnej, rzetelności i dokładności, • dyspozycyjności do pracy w systemie zmianowym , w tym również w zmianach nocnych, • uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi będą dodatkowym atutem. Mamy do zaoferowania: • umowę o pracę, • atrakcyjną stawkę, • premię uznaniową, • darmowy codzienny posiłek, • pracę w godzinach: 18:00 - 2:00 ; 22:00 - 6:00, • opiekę koordynatora z ramienia firmy, • pracę w miejscowości Duchnice.

Pracownik Magazynowy z Przędzą / Tekstylia
Pracownik Magazynowy z Przędzą / Tekstylia
wczoraj

Poszukujemy na stanowisko Pracownika Magazynowego z przędzą / tekstyliaZadania:Kompletacja zamówieńPakowanie produktów z segmentu e-commerce Przewijanie przędzyPraca na rękach z grubą włóczkąWymagania:Umiejętności robienia na drutach lub szydełkowaniaOczekujemy motywacji i zaangażowania w powierzoną pracęOferta:Wynagrodzenie do 5900 zł brutto miesięcznieStawka godzinowa 26,00 zł bruttoPremia za wydajnośćZatrudnienie na postawie umowy zleceniaPraca stałaOkres próbny - 1 miesiącMiejsce pracy: Garliczka (6 km od Krakowa)Nasza strona na Instagramie: loopsstudio

Magazynier/ Picker w TelForceOne S.A.
Magazynier/ Picker w TelForceOne S.A.
Wrocław wczoraj

Szukamy kilku osób do pracy w magazynie TelForceOne. Zakres obowiązków:prawidłowa realizacja procesu wysyłekkompletacja zamówień, praca ze skaneremkonfekcjonowanie produktów: przepakowywanie i etykietowanie towarówjakościowe i ilościowe sprawdzanie wysyłanych produktówprzygotowanie i zabezpieczenie przesyłekdbanie o porządek na stanowisku pracy Oczekujemy:dobra organizacja i chęci do pracyotwartość i komunikatywnośćzaangażowanie w powierzony zakres obowiązkówmile widziane doświadczenie w pracy na magazynie  Oferujemy:stawka 24 zł brutto/ godz. + premia do 700 zł brutto/ m-c (uzależniona od frekwencji/ obecności w pracy zgodnie z grafikiem, wyników osiąganych zgodnie z ustalonymi wskaźnikami)praca zmianowa od poniedziałku do piątkuzatrudnienie na podstawie umowy zlecenia/ umowy o pracpraca na stałedogodna lokalizacja blisko centrum Wrocławia (dojazd tramwajami linii 3 i 5 oraz autobusami 114, 134)darmowa kawadofinansowanie karty MultiSport i opieki medycznejprogram poleceń (450 zł brutto za osobę)ubezpieczenie grupowedarmowy parking dla pracowników

Tymczasowy pracownik magazynowy - Amazon
Tymczasowy pracownik magazynowy - Amazon
Gliwice wczoraj

OPISDołącz do naszego zespołu w Amazon na stanowisku Pracownik magazynowy w jednym z nowoczesnych centrów logistycznych. Poniższa oferta dotyczy Amazon Centrum Logistyczne w Gliwicach. Bojkowska 80, 44-141 Gliwice, PolskaInformacje podstawoweCały etat – 40 godzin, 4 dni w tygodniuPraca w systemie zmianowym – dzień i nocWynagrodzenie27,60 zł/godz. brutto (29,90 zł/godz. brutto od 1 października 2023r.)*dodatek za pracę w godzinach nocnych. * Suma podstawowej stawki godzinowej oraz premii specjalnej za frekwencję (obecność w pracy zgodnie z grafikiem).Obowiązki na stanowisku pracyOdbieranie, sprawdzanie, sortowanie i układanie produktów na półkach,Pobieranie produktów z półek, pakowanie i nadawanie zamówień,Dbanie o bezpieczeństwo. To nasz absolutny priorytet!Nie wymagamy od Ciebie doświadczenia. Możesz liczyć na wsparcie wyspecjalizowanych instruktorów, którzy nauczą Cię, jak pracuje się w Amazon.Nasza ofertaPraca 4 dni w tygodniu,3 dni wolnego,Bezpłatne gorące napoje, posiłki (z opcjami wegetariańskimi) za 1 zł, wyznaczone strefy odpoczynku,Prywatna opieka medyczna,Ubezpieczenie na życie,Karta Multisport/ Medicover Sport,Możliwość rozwoju w naszych strukturach,Konkurencyjne wynagrodzenie,Bezpieczne, nowoczesne i zorganizowane miejsce pracy wyposażone w klimatyzację.Bezpłatny transport pracowniczy na wybranych trasachDarmowy parking dla pracownikówDodatkowe informacjeTwoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, jakości to najważniejsza umiejętność, która będzie Ci potrzebna.Oferta pracy fizycznej: podczas pracy może być konieczne chodzenie lub stanie przez dłuższy czas oraz podnoszenie i przenoszenie produktów (ręczne prace transportowe zgodnie z przepisami polskiego prawa). Aplikuj teraz! To proste  1. Złóż wniosek online bez konieczności składania CV.  2. Przejdź 15-minutową rozmowę telefoniczną i poznaj nas bliżej.  3. Pozostań z nami w kontakcie – poinformujemy Cię o najbliższym możliwym zatrudnieniu.

Magazynier/Operator wózka widłowego
Magazynier/Operator wózka widłowego
Sosnowiec wczoraj

Agencja Pracy Tymczasowej e-work HR Company Poland Sp. z o.o (wpis do ewidencji agencji zatrudnienia nr 491) poszukuje kandydatów na stanowisko:MAGAZYNIER Z PRAWO JAZDY/OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO II WJOlokalizacja: Sosnowiec, ul. WiejskaCzego oczekujemy od Ciebie?Mile widziane doświadczenie jako operator wózka widłowego w firmie logistycznej/magazynierUprawnień UDT IIWJO lub Prawo jazdyDyspozycyjności do pracy na 3 zmianyCo oferujemy?Umowę o pracę tymczasowąStawkę godzinową 26/28zł/h bruttoPracę u lidera branży logistycznejPrzejście pod firmęPraca na wózkach bocznych typu reach- truckTwój zakres obowiązków:Rozładunek i załadunek towarów,Kompletacja zamówień,Kontrola jakości rozładowywanego i ładowanego towaru,Obsługa wózka widłowego,Dbałość o porządek w magazynie i na przyległym terenieOsoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą o ochronie danych osobowych.Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez e-work HR Company Poland siedzibą przy ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź jako potencjalnego pracodawcy, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w danym procesie rekrutacyjnym Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez e-work HR Company Poland”.Informujemy, że e-work HR Company Poland chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

MIRJAN24 - Operator wózka widłowego typu reachtruck
MIRJAN24 - Operator wózka widłowego typu reachtruck
Namysłów wczoraj

Mirjan24 zatrudni pracownika do nowego Centrum Logistycznego na stanowisko operatora wózka widłowego typu Reach Truck Praca w Nowym Centrum Logistycznym MIRJAN24 w MroczeniuZakres obowiązków:obsługa wózka widłowego typu Reach Truckzaładunek i rozładunek towarów zgodnie z zleceniamiwsparcie przy kontrolowaniu i zabezpieczaniu towarów podczas przewożeniaprzestrzeganie procedur bezpieczeństwa i przepisów dotyczących obsługi wózka widłowego.współpraca z innymi pracownikami w celu zapewnienia efektywnej pracy.Wymagania:uprawnienia UDTdoświadczenie kierowania wózkiem typu Reach Truck.dobra kondycja fizyczna i zdolność do pracy w dynamicznym centrum logistycznym.umiejętność pracy w zespolekomunikatywnośćOferujemy:stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.atrakcyjne wynagrodzenie,przyjazne środowisko pracyJuż dziś dołącz do MIRJAN24, serdecznie zapraszamy!Kontakt telefoniczny pod numerem: 785 zero pięć pięć 395

Pracownik/Pracownica Magazynu (FIEGE, Szczecin i okolice)
Pracownik/Pracownica Magazynu (FIEGE, Szczecin i okolice)
Pyrzyce wczoraj

Jeśli szukasz dobrego miejsca pracy to jesteś na właściwej stronie!Zapraszamy do naszego zespołu w Centrum Dystrybucyjnym w Gardnie. Aktualnie poszukujemy PRACOWNIC/PRACOWNIKÓW MAGAZYNU. Nie wymagamy specjalnych umiejętności - wszystkiego nauczymy się wspólnie. By aplikować wystarczy wypełnić krótki formularz. Dlaczego warto aplikować terazWynagrodzenie miesięczne od 4070 zł do ponad 5200 zł brutto. Dodatki finansowe: miesięczny bonus do 15% (uzależniony od Twojej frekwencji, efektywności i jakości pracy), dodatki za pracę w weekendy oraz w nocy.Specjalny bonus świąteczny za pracę w okresie przedświątecznym.System kompetencyjnych podwyżek wynagrodzeń.Możliwość pracy również w nadgodzinach.Umowa o pracę (praca na 3 zmiany).Darmowy dojazd do pracy autobusami pracowniczymi (ponad 60 miejscowości).Pakiet benefitów, m.in. dofinansowane posiłki w kantynie, opieka medyczna, dofinansowane ubezpieczenie na życie, do wyboru: karta podarunkowa lub karta multisport lub dofinansowanie do przedszkola/żłobka.Dodatkowe 2 dni urlopu i dofinansowanie do wakacji po każdym roku pracy z nami.Dobrowolne szkolenia rozwojowe i językowe za darmo oraz możliwości awansu wewnętrznego.Wydarzenia specjalne - lubimy świętować z różnych okazji :).Bezpieczne miejsce pracy - zabezpieczamy odpowiednie ubrania robocze oraz wsparcie ratownika medycznego 24/7.Nasze codzienne zadania Kompletowanie, pakowanie i wysyłanie zamówień klientów sklepu internetowego Zalando.Przyjmowanie i rozlokowywanie towaru w magazynie.Obsługa zwrotu zamówień.Obsługa narzędzi elektronicznych (skaner i komputer - przed przystąpieniem do pracy zaprosimy Cię na odpowiednie szkolenie).Utrzymywanie porządku na swoim stanowisku pracy.Nie wymagamy od Ciebie doświadczeniaSzukamy sumiennych, odpowiedzialnych i energicznych osób, które chcą stać się częścią naszego zespołu na dłużej.Zatrudniamy osoby w różnym wieku (min. 18 lat) i różnych narodowości.Pracujemy na III zmiany a nasze Centrum działa 7 dni w tygodniu.Chętnie Cię poznamy i zaprosimy na spotkanie informacyjne - naciśnij przycisk APLIKUJ TERAZ! KIM JESTEŚMYJesteśmy częścią międzynarodowego koncernu FIEGE. Grupa FIEGE wywodzi się z Niemiec i od 150 lat świadczy usługi logistyczne dla firm z różnych branż m.in. e-commerce, modowej, oponiarskiej, farmaceutycznej, sprzedaży detalicznej, chemii gospodarczej oraz FMCG. Od ponad 10 lat FIEGE jest również partnerem wiodącej platformy modowej Zalando, dla której w Gardnie oraz w 4 innych lokalizacjach realizujemy obsługę zamówień oraz zwrotów. Nasz wielokulturowy zespół w Centrum Dystrybucyjnym w Gardnie (Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Gruzini, Algierczycy) wciąż rośnie! Dołącz do nas! Zobacz jak się u nas pracuje: www.pracujwfiege.pl Wysyłając aplikację wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Magazynier w Salonie Agata S.A. - Warszawa Targówek
Magazynier w Salonie Agata S.A. - Warszawa Targówek
Warszawa dzisiaj

O nasNaszą pasją są wnętrza. Oferując szeroki wybór mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, pragniemy stać się częścią przestrzeni, która wyraża charakter, styl i wartości naszych Klientów. W ten sposób pomagamy tworzyć niepowtarzalną atmosferę domu. Spotkajmy się i poznajmy bliżej! Poznaj nas bliżej: https://www.youtube.com/watch?v=m7FoN5Igp74 Twój zakres obowiązkówRozładunek dostaw i przyjęcie towaru;Przygotowanie oraz wydanie towarów;Dbałość o powierzony towar i mienie firmy. Nasze wymaganiaElastyczność czasu pracy;Doświadczenie w pracy na magazynie;Umiejętność pracy w zespole. To oferujemyMożliwość zrobienia kursu na wózki widłowe;Stabilne warunki zatrudnienia;Możliwość rozwoju;System wdrożenia pracownika;Prywatna opieka medyczna Medicover;Pakiet sportowy Medicover Sport;Grupowe ubezpieczenie zdrowotne;Wczasy pod gruszą;Bonus Bożonarodzeniowy;Zniżki pracownicze;Prezent urodzinowy. Administratorem Twoich danych jest AGATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-203) przy Al. Roździeńskiego 93. Dane zawarte w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przetwarzane są przez Administratora w celu: (i) przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które aplikujesz – na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 22 1 kodeksu pracy i aktów wykonawczych, a w zakresie wykraczającym poza dane wskazane w art. 221 kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód, oraz (ii) przeprowadzania przyszłych rekrutacji – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Podanie przez Ciebie danych w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy oraz aktach wykonawczych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie powoduje żadnych konsekwencji. Dane dotyczące bieżącej rekrutacji, przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy od momentu jej rozstrzygnięcia. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia bądź usunięcia danych, ale nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od mementu ich uzyskania. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem. Masz również prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. W przypadku, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. W celu bieżącego administrowania i serwisowania systemu rekrutacyjnego dane  będą przekazywane operatorowi technicznemu, tj. firmie informatycznej udostępniającej narzędzie do celów prowadzenia procesu rekrutacji.

Inwentaryzacje - Tarnów -  OD ZARAZ
Inwentaryzacje - Tarnów - OD ZARAZ
nowe Tarnów dzisiaj

Światowy lider branży inwentaryzacyjnej w związku z ciągłym rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko:Pracownik ds. inwentaryzacjiMiejsce pracy: Tarnów i okoliceNa czym polega praca?Zliczanie oraz skanowanie kodów kreskowych umieszczonych na produktach przy użyciu skanera na terenie obiektów handlowych.Czego oczekujemy od Ciebie?Pełnoletności (wymóg konieczny),Dyspozycyjności w wybrane przez Ciebie dni robocze w godzinach wieczornych / nocnych  (im większa jest Twoja dyspozycyjność tym większa liczba zleceń),Co oferujemy?Stawkę godzinową 26,62 zł brutto + dodatki,Umowę zlecenie,Możliwość skorzystania z wcześniejszej "wypłaty na życzenie” .Zlecenia w dni robocze (nie mamy inwentaryzacji w weekendy),Otwartą ścieżkę awansu na stanowisko Team Leader’a.Zainteresowała Cię nasza oferta?Prześlij swoje zgłoszenie w wiadomości na portalu OLX lub wiadomością SMS.W treści wiadomości koniecznie wpisz:Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, Tarnów, OLX, ilość dni roboczych dyspozycyjnych w tygodniu (między poniedziałkiem, a piątkiem).Przykład: Jan Kowalski, 123456789, e-mail, Tarnów, OLX, 3 dni.(w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny)

Pracownik ds. inwentaryzacji - OD ZARAZ
Pracownik ds. inwentaryzacji - OD ZARAZ
nowe Kraków dzisiaj

Światowy lider branży inwentaryzacyjnej w związku z ciągłym rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko:Pracownik ds. inwentaryzacjiMiejsce pracy: Kraków i okoliceNa czym polega praca?Zliczanie oraz skanowanie kodów kreskowych umieszczonych na produktach przy użyciu skanera na terenie obiektów handlowych.Czego oczekujemy od Ciebie?Pełnoletności (wymóg konieczny),Dyspozycyjności w wybrane przez Ciebie dni robocze w godzinach wieczornych / nocnych  (im większa jest Twoja dyspozycyjność tym większa liczba zleceń),Co oferujemy?Stawkę godzinową 27,83 zł brutto + dodatki,Umowę zlecenie,Możliwość skorzystania z wcześniejszej "wypłaty na życzenie” .Zlecenia w dni robocze (nie mamy inwentaryzacji w weekendy),Otwartą ścieżkę awansu na stanowisko Team Leader’a.Zainteresowała Cię nasza oferta?Prześlij swoje zgłoszenie w wiadomości na portalu OLX lub wiadomością SMS.W treści wiadomości koniecznie wpisz:Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, Kraków, OLX, ilość dni roboczych dyspozycyjnych w tygodniu (między poniedziałkiem, a piątkiem).Przykład: Jan Kowalski, 123456789, e-mail, Kraków, OLX, 3 dni.(w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny)

Pracownik magazynu magazynier - kompletacja towaru, pakowanie paczek
Pracownik magazynu magazynier - kompletacja towaru, pakowanie paczek
nowe dzisiaj

Firma Hurtex - Hurtownia7.pl poszukuje pracownika na stanowisko Magazynier(możliwość szybkiego awansu na kierownika magazynu )Wymagania:Prawo jazdy kategorii BKomunikatywność   mile widziane uprawnienia na wózek widłowyprzydatne umiejętności techniczne lub ślusarskieObowiązki:Przygotowywanie codziennej wysyłki pakowanie paczekodbiór i wydawanie towaruproste prace serwisoweOferujemyMożliwość rozwoju zawodowegoKonkurencyjne wynagrodzenie , podstawowe + premie proporcjonalne do efektów ekonomicznych firmyPrzyjazną atmosferę pracy i wsparcie zespołuWynagrodzenie netto od 4 tys. + premie + możliwe nadgodzinyPraca od poniedziałku do piątku 7-15Sobota pracująca co drugi tydzień od 7-13:00(Możliwe wspólnie ustalone godz. pracy , do omówienia )Miejsce pracy: RadziszówWięcej informacji pod numerem: 50*******66

Pracownik magazynu- WARSZAWA ( praca dla mężczyzn)
Pracownik magazynu- WARSZAWA ( praca dla mężczyzn)
nowe Warszawa dzisiaj

Agencja Pracy Czasowej TEMPUS A Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (KRAZ nr 12861) Poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem pracy tymczasowej dla jednego z naszych Klientów na stanowisku:   Pracownik magazynu Miejsce pracy: WARSZAWA Numer ref: SORT/URS   Oferujemy: -długoterminowe zatrudnienie w międzynarodowej firmie logistycznej, -zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie ze składkami ZUS, -odzież roboczą, -stawki godzinowe 24,65 zł i 32,05 zł brutto.   Czas pracy: - 5 dni w tygodniu, - system pracy zmianowy rotacyjny, praca w godzinach popołudniowych oraz nocnych.   Obowiązki: - sortowanie przesyłek, - rozładunek i załadunek transportu, - rozdzielanie towaru na dalsze kierunki wysyłki.   Wymagania: -motywacja do pracy, -dyspozycyjność, -chęć znalezienia stałego lub długoterminowego zatrudnienia.   Dziękujemy za przesłana aplikację. Zainteresowane osoby również zapraszamy do siedziby Agencji osobiście:  Agencja Pracy Czasowej Tempus A  ul. Meander 15 (okolice metra Natolin) 02-791 Warszawa godziny otwarcia: poniedziałek- piątek, 10.00- 16.00   Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez administratora danych osobowych – Agencja Pracy Czasowej TEMPUS A Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 55, zawartych w moim CV w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji przez Agencję Pracy Czasowej TEMPUS A Sp. z o.o. Sp. K. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych wyłącznie podmiotom, którym powierzenie danych osobowych jest konieczne w celu przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacji, w tym w szczególności udostępnienia danych potencjalnym pracodawcom, jak również podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Agencja Pracy Czasowej TEMPUS A Sp. z o.o. Sp. K. oraz podmiotom wspierającym Agencja Pracy Czasowej TEMPUS A Sp. z o.o. Sp. K.. w prowadzeniu rekrutacji – zewnętrznym podmiotom rekrutującym.” Prezentacja firmy Agencja Pracy Czasowej TEMPUS A w obecnym kształcie powstała w listopadzie 2002 r. W dniu 20 lutego 2004 r. wpisana została pod numerem 493 do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Jest polską firmą, z siedzibą w Łodzi, która z roku na rok poszerzała zakres usług i zasięg terytorialny. W lutym 2009 r. otwarty został oddział w Warszawie, następnie poszerzyliśmy obszar działania o Piotrków Trybunalski, a we wrześniu 2012 r. otwarty został również oddział w Rawie Mazowieckiej. Dla naszych stałych Klientów realizujemy również krótkoterminowe projekty o zasięgu ogólnopolskim. Stopniowo, od 2004 r., wprowadzana była usługa rekrutacji stałych pracowników, do której bardzo rzetelnie się przygotowaliśmy. Obecnie jest to drugi równorzędny obszar naszej działalności.

magazynier
magazynier
nowe Złotoryja dzisiaj

Poszukujemy pracownika na stanowisko magazynier: Opis stanowiska: • przyjmowanie towaru do magazynu • przechowywanie i składowanie towaru • kompletowanie towaru oraz i jego wydanie • monitorowanie zapasów magazynowych • realizacja wyznaczonych zadań Wymagania: • dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaną pracę • Prawy Jazdy kat. B • uprawnienia na wózki widłowe mile widziane • komunikatywność • umiejętność obsługi komputera • umiejętność pracy w zespole • Mile widziana znajomość rynku wodno-kanalizacyjnego Oferujemy: • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; • praca od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 • szkolenia produktowe i sprzedażowe • atrakcyjne wynagrodzenie 3500 netto CV można składać mailowo @ @ Tel.606 - pokaż numer telefonu -

Operator maszyny szorująco - zbierającej | Białystok
Operator maszyny szorująco - zbierającej | Białystok
nowe Białystok dzisiaj

Inwork Sp. z o.o. realizuje projekty HR na polskim rynku pracy. Nasze rozwiązania dostosowujemy do wymagających realiów obecnego rynku pracy. Oferujemy szereg efektywnych i elastycznych usług z zakresu HR. Oferta pracy na stanowisku: Operator maszyny szorująco - zbierającej Miejsce pracy: Białystok Zakres obowiązków: -Obsługa maszyny szorująco - zbierającej, tzw. myjka; Oferujemy: -Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin; -Praca w godzinach: 08:00 - 16:00; -Wynagrodzenie w wysokości do 3600 złotych brutto -Stabilność zatrudnienia -Zatrudnienie od zaraz Wymagania: -Umiejętność współpracy w zespole -Odpowiedzialność, sumienność -Mile widziane posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności -doświadczenie w wykonywaniu w/w czynności będzie mile widziane; Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV lub kontakt telefoniczny ZADZWOŃ 32... 307... 93… 00 Infolinia dostępna 24/7 dni w tygodniu! Aplikuj kiedy Ci wygodnie Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV lub kontakt telefoniczny Prosimy również o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli: (1 klauzula) Klikając w przycisk „Wyślij” lub wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zawierające poniższą klauzulę, zgadzasz się na przetwarzanie przez Inwork Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem privacy(małpa)inwork.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/łeś wysyłając nam zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wypływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 12 miesięcy, a gdy wyraziłeś zgodę w na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 60 miesięcy. Twoje dane przekazane będą do Inwork Sp. z o.o. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań skontaktować się możesz z nami pod adresem privacy(małpa)inwork.pl (2 klauzula) Akceptując klauzulę lub wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zawierające poniższą klauzulę, zgadzasz się na przetwarzanie przez Inwork Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub. Innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. (3 klauzula) Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres hr(małpa)inwork.pl co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody. (4 klauzula zgoda na przyszłe rekrutacje) Zgadzam się na przetwarzanie przez Inwork Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Inwork Sp. z o.o Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami. Agencja Zatrudnienia (nr licencji 14 007)

Dąbrowa Górnicza Pracownik Gospodarczy
Dąbrowa Górnicza Pracownik Gospodarczy
nowe Dąbrowa Górnicza dzisiaj

Inwork Sp. z o.o. realizuje projekty HR na polskim rynku pracy. Nasze rozwiązania dostosowujemy do wymagających realiów obecnego rynku pracy. Oferujemy szereg efektywnych i elastycznych usług z zakresu HR. Naszym Klientem jest Zakład Pracy Chronionej, lider w swojej branży, zajmujący się ochroną osób, mienia, usługami czystościowymi. Oferta pracy na stanowisku: Pracownik gospodarczy Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza Zakres obowiązków: -Segregowanie śmieci i odpadów komunalnych Oferujemy: -Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin -Bezpłatny transport do i z miejsca pracy -Wynagrodzenie w wysokości 3600 złotych brutto; -Czas pracy 6:00-14:00, 14:00-22:00 -Stabilność zatrudnienia -Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz Możliwość dowozu do miejsca pracy z okolic Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej!! Wymagania: -Umiejętność współpracy -Odpowiedzialność -Mile widziane posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV lub kontakt telefoniczny ZADZWOŃ 32... 307... 93… 00 Infolinia dostępna 24/7 dni w tygodniu! Aplikuj kiedy Ci wygodnie Prosimy również o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli: (1 klauzula) Klikając w przycisk „Wyślij” lub wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zawierające poniższą klauzulę, zgadzasz się na przetwarzanie przez InWork Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem privacy(małpa)inwork.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/łeś wysyłając nam zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wypływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 12 miesięcy, a gdy wyraziłeś zgodę w na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 60 miesięcy. Twoje dane przekazane będą do InWork Sp. z o.o. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań skontaktować się możesz z nami pod adresem privacy(małpa)inwork.pl (2 klauzula) Akceptując klauzulę lub wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zawierające poniższą klauzulę, zgadzasz się na przetwarzanie przez Inwork Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub. Innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. (3 klauzula) Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres hr(małpa)inwork.pl co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody. (4 klauzula zgoda na przyszłe rekrutacje) Zgadzam się na przetwarzanie przez InWork Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez InWork Sp. z o.o Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami. Agencja Zatrudnienia (nr licencji 14 007)

pracownik-magazynier
pracownik-magazynier
nowe Kolno dzisiaj

Poszukujemy pracownika na stanowisko magazynier: Opis stanowiska: • przyjmowanie towaru do magazynu • przechowywanie i składowanie towaru • kompletowanie towaru oraz i jego wydanie • monitorowanie zapasów magazynowych • realizacja wyznaczonych zadań Wymagania: • dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaną pracę • Prawy Jazdy kat. B • uprawnienia na wózki widłowe mile widziane • komunikatywność • umiejętność obsługi komputera • umiejętność pracy w zespole • Mile widziana znajomość rynku wodno-kanalizacyjnego Oferujemy: • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; • praca od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 • szkolenia produktowe i sprzedażowe • atrakcyjne wynagrodzenie 3500 netto CV można składać mailowo @ Tel.606 - pokaż numer telefonu -

Tychy Pracownik Ochrony Umowa o pracę 3600 zł brutto!
Tychy Pracownik Ochrony Umowa o pracę 3600 zł brutto!
nowe Tychy dzisiaj

Inwork Sp. z o.o. realizuje projekty HR na polskim rynku pracy. Nasze rozwiązania dostosowujemy do wymagających realiów obecnego rynku pracy. Oferujemy szereg efektywnych i elastycznych usług z zakresu HR. Naszym Klientem jest Zakład Pracy Chronionej, lider w swojej branży, zajmujący się ochroną osób, mienia, usługami czystościowymi. Poszukujemy dla niego kandydatów na stanowisko: Pracownik Ochrony Oferta pracy na stanowisku: Pracownik Ochrony Miejsce pracy: Tychy Zakres obowiązków: -Ochrona mienia -Kontrola ruchu osobowego, materiałowego -Kontrola ruchu pojazdów -Patrolowanie chronionego terenu -Obsługa monitoringu Oferujemy: -Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin -Dwuzmianowy system pracy 6:00-18:00 / 18:00-06:00 -Wynagrodzenie zasadnicze 3600 zł brutto + do 500 zł premii dodatkowej! -Stabilność zatrudnienia -Zatrudnienie od zaraz Zaangażowanie w powierzone obowiązki wynagradzamy PREMIĄ!! Wymagania: -Umiejętność współpracy w zespole -Odpowiedzialność, sumienność -Mile widziane posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności Prosimy również o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli: (1 klauzula) Klikając w przycisk „Wyślij” lub wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zawierające poniższą klauzulę, zgadzasz się na przetwarzanie przez InWork Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem privacy(małpa)inwork.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/łeś wysyłając nam zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wypływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 12 miesięcy, a gdy wyraziłeś zgodę w na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 60 miesięcy. Twoje dane przekazane będą do InWork Sp. z o.o. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań skontaktować się możesz z nami pod adresem privacy(małpa)inwork.pl (2 klauzula) Akceptując klauzulę lub wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zawierające poniższą klauzulę, zgadzasz się na przetwarzanie przez Inwork Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub. Innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. (3 klauzula) Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres hr(małpa)inwork.pl co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody. (4 klauzula zgoda na przyszłe rekrutacje) Zgadzam się na przetwarzanie przez InWork Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez InWork Sp. z o.o Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami. Agencja Zatrudnienia (nr licencji 14 007)

Pracownik Utrzymania Czystości w Świerklańcu! 3600 zł brutto
Pracownik Utrzymania Czystości w Świerklańcu! 3600 zł brutto
nowe Świerklaniec dzisiaj

Inwork Sp. z o.o. realizuje projekty HR na polskim rynku pracy. Nasze rozwiązania dostosowujemy do wymagających realiów obecnego rynku pracy. Oferujemy szereg efektywnych i elastycznych usług z zakresu HR. Naszym Klientem jest Zakład Pracy Chronionej, lider w swojej branży, zajmujący się ochroną osób, mienia, usługami czystościowymi. Poszukujemy dla niego kandydatów na stanowisko: Pracownik utrzymania czystości Sprzątanie Oferta pracy na stanowisku: Pracownik utrzymania czystości Sprzątanie Miejsce pracy: Świerklaniec Zakres obowiązków: -Ogół prac związanych z zapewnieniem czystości i porządku Oferujemy: -Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin -System pracy: 14:00-22:00 -Wynagrodzenie w wysokości 3600 złotych brutto -Stabilność zatrudnienia -Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz Wymagania: -Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności -Umiejętność samodzielnej pracy -Odpowiedzialność -Rzetelność Prosimy również o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli: (1 klauzula) Klikając w przycisk „Wyślij” lub wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zawierające poniższą klauzulę, zgadzasz się na przetwarzanie przez InWork Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem privacy(małpa)inwork.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/łeś wysyłając nam zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wypływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 12 miesięcy, a gdy wyraziłeś zgodę w na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 60 miesięcy. Twoje dane przekazane będą do InWork Sp. z o.o. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań skontaktować się możesz z nami pod adresem privacy(małpa)inwork.pl (2 klauzula) Akceptując klauzulę lub wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zawierające poniższą klauzulę, zgadzasz się na przetwarzanie przez Inwork Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub. Innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. (3 klauzula) Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres hr(małpa)inwork.pl co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody. (4 klauzula zgoda na przyszłe rekrutacje) Zgadzam się na przetwarzanie przez InWork Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez InWork Sp. z o.o Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami. Agencja Zatrudnienia (nr licencji 14 007)

Magazynier
Magazynier
nowe Cmolas dzisiaj

Firma LESTELLO SP. Z O.O. (Cmolas 475, 36-105 Cmolas) poszukuje pracownika na stanowisko: Magazynier Zakres obowiązków: - przeważanie towaru - kompletowanie towaru zgodnie z zamówieniami - przyjmowanie dostaw - dbanie o porządek na magazynie Wymagania: • wykształcenie zawodowe • praca zmianowa (06.00-14.00, 8,00-16,00.00) • uprawnienia na wózek widłowy UDT – niezbędne, mile widziane uprawnienia konserw0atora wózków widłowych UDT

Zatrudnimy Magazyniera
Zatrudnimy Magazyniera
nowe Jeżowe dzisiaj

Piekarnia Galicyjska oddział Jeżowe zatrudni MAGAZYNIERA. Zakres obowiązków Przyjmowanie dostaw towaru Rozkładanie towaru w magazynie Przyjmowanie i wydawanie surowców i opakowań Przygotowywanie towaru do wysyłki. Wymagania: mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, uprawnienia na wózek widłowy lub chęć szybkiego zdobycia uprawnień dyspozycyjność do pracy w godzinach 8:00-16:00. Oferujemy Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę Atrakcyjne wynagrodzenie – 5000 zł brutto/m-c. Możliwość rozwoju zawodowego

Praca na magazynie/ Atrakcyjne warunki!!
Praca na magazynie/ Atrakcyjne warunki!!
nowe dzisiaj

Poszukujemy kandydatów do Prac Magazynowych. Lokalizacja: ŁÓDŹ ( Widzew). Wynagrodzenie: podstawa 25zł/h brutto + dodatek nocny 1zł/h brutto Grafik: praca na dwie zmiany od poniedziałku do soboty (zmiana wieczorna i nocna). 23-7 Zakres obowiązków pracownika : • rozładunek, sortowanie i załadunek przesyłek w magazynie, • przyjmowanie i wydawanie frachtów kurierskich. • prace porządkowe na magazynie. Od kandydatów oczekujemy: • odpowiedzialności i uczciwości, • umiejętności współpracy w zespole, • elastyczności w zakresie godzin wykonywania pracy, • dokładności, sumienności i rzetelności. Oferujemy: • umowę cywilnoprawna, • współpracę ze stabilną firmą, • terminowość wypłat, • odzież robocza. Nie wymagamy doświadczenia i znajomości języka polskiego!! Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV poprzez aplikacje lub kontakt telefoniczny pod numer +48 515 - pokaż numer telefonu - .

Magazynier-sprzedawca w Hurtowni Galanterii Katowice
Magazynier-sprzedawca w Hurtowni Galanterii Katowice
nowe dzisiaj

Poszukujemy pracownika na stałe na stanowisko magazynier-sprzedawca w hurtowni z galanterią i zegarkami w Katowicach. Godziny pracy : 8-16 od poniedziałku do piątku Zakres obowiązków: - przyjmowanie dostaw (20-40kg) - rozkładanie towaru na półki - wydawanie towaru Wymagania: - komunikatywność - zaangażowanie - sumienność - kreatywność - punktualność - samodzielność - sprawność fizyczna (noszenie ciężkich kartonów)

Magazynier/ Żory / Umowa o pracę od pierwszego dnia
Magazynier/ Żory / Umowa o pracę od pierwszego dnia
nowe Żory dzisiaj

Stabilne zatrudnienie, praca od zaraz! Premia! Do zakładu produkcyjnego w Żorach (branża FMCG) poszukujemy osób na stanowisko: Magazynier Wybrana osoba będzie odpowiedzialna m.in. za: · ewidencję ilościową – przyjęcie towaru na magazyny · przygotowanie towaru do wysyłki według WZ · załadunek przygotowanego towaru do poszczególnych odbiorców · przyjmowanie zwrotów sprzedaży od odbiorców i ich segregacja · utrzymanie czystości na magazynach Wymagania: · uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych o napędzie silnikowym · samodzielność, zaangażowanie, dokładność · odpowiedzialność za wykonywanie zadań · gotowość do podjęcia pracy na zmiany 12 godzinne w godzinach 6:00-18:00 oraz 18:00-6:00; praca średnio ok. 3 – 4 razy w tygodniu w równoważnym systemie czasu pracy albo gotowość do podjęcia pracy w systemie 3 zmianowym w godzinach 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00 (system czasu pracy zależy od obszaru, na którym pracownik magazynowy pracuje) · mile widziana książeczka zdrowia (sanitarna) lub gotowość do jej wyrobienia Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny etat opłacenie kosztów wyrobienia książeczki zdrowia · ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich już od 60 zł za miesiąc · program opieki medycznej (już od 10 zł za miesiąc) wraz z możliwość objęcia opieką medyczną swoich bliskich – partnera/współmałżonka i dzieci do 26-go roku życia; ubezpieczenie gwarantuje bardzo szybki dostęp do konsultacji lekarskiej poprzez Infolinię: o internista, lekarz rodzinny, pediatra 1 dzień roboczy o specjalista do 3 dni roboczych o rzadkie specjalności od 5 do 7 dni roboczych · dofinansowanie do karty sportowej · firmowy parking oraz przystanek autobusowy niedaleko firmy (w Żorach funkcjonuje bezpłatna komunikacja miejska)

Wykładanie towaru INTERMARCHE KĘPNO
Wykładanie towaru INTERMARCHE KĘPNO
nowe Kępno dzisiaj

Firma Golden Serwis Sp. z o.o. zajmująca się profesjonalnym wsparciem sprzedaży poszukuje obecnie dla swojego klienta na stanowisko: Wykładanie towaru w sklepie INTERMARCHE KĘPNO • zapewnienie odpowiedniej ekspozycji towaru zgodnie ze standardami • dbanie o ekspozycję i zapasy towaru • wsparcie przy utrzymaniu dostępności zapasów magazynowych towaru, • bieżąca kontrola terminów ważności • bezpośrednia współpraca z kierownikami Wymagania • Warunek KONIECZNY książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. • Dobra organizacja pracy • Sumienność Oferujemy • 23,50 zł brutto/h • pracę w młodym i prężnym zespole, • możliwość rozwoju, • 24h/miesięcznie Więcej informacji pod numerem tel. 693 - pokaż numer telefonu -

Wykładanie towaru -INTERMARCHE ŚRODA WIELKOPOLSKA
Wykładanie towaru -INTERMARCHE ŚRODA WIELKOPOLSKA
nowe Środa Wielkopolska dzisiaj

Firma Golden Serwis Sp. z o.o. zajmująca się profesjonalnym wsparciem sprzedaży poszukuje obecnie dla swojego klienta na stanowisko: Wykładanie towaru w sklepie INTERMARCHE ŚRODA WIELKOPOLSKA • zapewnienie odpowiedniej ekspozycji towaru zgodnie ze standardami • dbanie o ekspozycję i zapasy towaru • wsparcie przy utrzymaniu dostępności zapasów magazynowych towaru, • bieżąca kontrola terminów ważności • bezpośrednia współpraca z kierownikami Wymagania • Warunek KONIECZNY książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. • Dobra organizacja pracy • Sumienność Oferujemy • 23,50 zł brutto/h • pracę w młodym i prężnym zespole, • możliwość rozwoju, • 24h/miesięcznie Więcej informacji pod numerem tel. 693 - pokaż numer telefonu -

Lider zmiany magazynu
Lider zmiany magazynu
nowe Poznań dzisiaj

Szukasz miejsca, w którym rozwiniesz skrzydła lidera zmiany? Potrafisz zorganizować i skoordynować pracę w magazynie? Nie zwlekaj – wyślij CV już dziś, dołącz do zespołu i ciesz się nową pracą! Dla naszego klienta – firmy produkcyjnej poszukujemy osób na stanowisko Lider zmiany magazynu Miejsce pracy: okolice Poznania (kierunek Sady) Wynagrodzenie: 7000-8000 brutto + benefity Zadania: – nadzór nad sprawną realizacją procesów logistycznych w magazynie (przyjęcie surowca, składowanie, wysyłka wyrobów gotowych do klientów) – zarządzanie obszarem magazynu (magazyn surowców, wyrobów gotowych, logistyka wewnętrzna) – planowanie i nadzór nad optymalnym wykorzystaniem możliwości magazynu – koordynacja działań zespołu w zakresie przyjęcia surowców i materiałów, obsługi linii produkcyjnych i magazynowania – kontrola stanów magazynowych (ilość i stan fizyczny przyjmowanych surowców i materiałów) – proponowanie nowych rozwiązań i udział w optymalizacji przestrzeni magazynowej – organizacja, udział i rozliczanie inwentaryzacji zapasów w magazynie – wdrażanie rozwiązań eliminujących marnotrawstwo – udział w projektach zwiększających wydajność procesów logistycznych, w tym automatyzacja i digitalizacja procesów i systemów magazynowych – współpraca w zakresie wdrażania filozofii SLIM, egzekwowanie standardów 5S – zarządzanie podległym zespołem: delegowanie i egzekwowanie zadań, kontrola jakości wykonanej pracy, podział zadań, planowanie obsady na zmianie – organizowanie pracownikom stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP – ustalanie grafików pracy i urlopów, rozliczanie nadgodzin – motywowanie zespołu, budowanie zaangażowania i poczucia współpracy zespołowej, zapewnienie transparentnej komunikacji – prowadzenie rozmów korygujących z pracownikami, feedback – odpowiedzialność za przestrzeganie procedur i wymagań jakościowych, przepisów BHP, ppoż. oraz regulaminów obowiązujących w firmie (ochrona danych osobowych, sprzęt i wyposażenie magazynu itp.) Oczekiwania: – min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku (lider/koordynator) w firmie produkcyjnej – wykształcenie średnie – znajomość zasad gospodarki magazynowej – umiejętność zarządzania zespołem – znajomość systemu klasy ERP (moduł magazynowy) – gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym – mile widziana książeczka sanitarno-epidemiologiczna – mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych (kat. I WJO lub II WJO) – zaangażowanie, pracowitość, solidność w wykonywaniu zadań – jasna i transparentna komunikacja, zdolności interpersonalne – postawa lidera – prawo jazdy kat. B Oferujemy: – stabilne zatrudnienie (pełny etat, umowa o pracę zawierana bezpośrednio z pracodawcą) – pracę w systemie 3-zmianowym – narzędzia: telefon, laptop – premie miesięczne – troskliwy pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, bony na święta, dofinansowanie wypoczynku – dofinansowanie do nauki języka angielskiego – szkolenia, w tym możliwość wyrobienia uprawnień na wózki widłowe – bonus za polecenie do pracy – spotkania i imprezy integracyjne – możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju pod skrzydłami światłej kadry menedżerskiej Kontakt: Recruitment Solutions Krystyna Hołoga ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 29 50-078 Wrocław tel. 531 - pokaż numer telefonu - Agencja doradztwa personalnego nr 2505. Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recruitment Solutions Krystyna Hołoga moich danych osobowych, zawartych w CV lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6.1.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Recruitment Solutions Krystyna Hołoga z siedzibą przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 29, 50-078 we Wrocławiu. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego celu. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz potencjalnych pracodawców oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Wyrażona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.

Pomocnik magazyniera
Pomocnik magazyniera
nowe Przemyśl dzisiaj

Szukamy pełnego energii i gotowości do działania pracownika do sklepu z artykułami RTV i AGD w Przemyślu! Kontroluj ekspozycje, utrzymuj porządek, i pracuj na sali sprzedaży! Oferujemy: Pracę od października Pracę jednozmianową Umowę zlecenie ze stawką godzinową 25 zł brutto Lokalizacja: Tomaszów Lubelski Jeśli jesteś gotowy do działania, punktualny, i komunikatywny - prześlij swoje CV!

Sortowanie paczek Częstochowa- 3 dni w tygodniu
Sortowanie paczek Częstochowa- 3 dni w tygodniu
nowe dzisiaj

HR Work Force (APT6474) jest szybko i dynamicznie rozwijającą się agencją na rynku pośrednictwa pracy. W chwili obecnej, dla naszego klienta poszukujemy osób do magazynu w Częstochowie. Lokalizacja: Częstochowa ul. Legionów Sortowanie przesyłek, wykładanie towaru na taśmę, rozładunek i załadunek towaru, czynności magazynowe Zmiana popołudniowa od poniedziałku do środy od 14:30/15:30 po około 6h Stawka 27 zł brutto/h Wymagana sprawność fizyczna Zainteresowanych prosimy o przesyłanie cv za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. Skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami. Poleć HR Work Force Swoim znajomym mamy więcej wolnych miejsc!!

Pracownik magazynu
Pracownik magazynu
nowe Warszawa dzisiaj

Lokalizacja: Nowy Dwór Mazowiecki (34 km od Warszawy) Warunki pracy: - Stawka: od 6000 zł brutto (4500 zł netto na rękę) + Premia: 300 zł brutto (raz na kwartał) + do 1600 zł brutto miesięcznie za wydajność w zależności od jakości wykonywanej pracy. - umowa o pracę (praca nie więcej niż 8 godzin) lub umowa zlecenie (10 lub więcej godzin za dodatkowe wynagrodzenie) - Firma zapewnia bezpłatny dojazd oraz bezpłatne komfortowe zakwaterowanie o podwyższonym standardzie (udostępniamy realny film i zdjęcia z zakwaterowania dla kandydatów). - Możliwość zatrudnienia dla małżeństwa - Pomoc w legalizacji pobytu Obowiązki: - Kompletacja zamówień na podstawie danych ze skanera Pakowanie i przygotowywanie towarów do wysyłki do klientów - Współpraca z kierowcami i kurierami podczas załadunku i rozładunku towarów - Przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i porządku w magazynie Wymagania: - Doświadczenie w pracy na magazynie lub obsłudze skanerów mile widziane, ale nie jest warunkiem koniecznym - Odpowiedzialność i schludność - Umiejętność pracy w zespole - Gotowość do utrzymywania standardów bezpieczeństwa i porządku w magazynie Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem formularzu ogloszenia lub zapraszam do kontaktu bezpośrednio pod numerem +48 791 - pokaż numer telefonu - , Оla.

Pracownik produkcji / Pakowacz
Pracownik produkcji / Pakowacz
nowe Wrocław dzisiaj

Firma: Hammer-Group.co Sp. z o.o. - Prężnie rozwijająca się firma, działająca w branży akcesoriów do telefonów mobilnych poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: Pracownik produkcji / Pakowacz Obowiązki: * Obsługa urządzenia produkującego elementy do telefonów mobilnych. * Konfekcja, pakowanie i sortowanie akcesoriów do telefonów komórkowych zgodnie z procedurami firmy. * Przygotowywanie przesyłek do wysyłki, włączając sporządzanie dokumentacji przewozowej. * Utrzymywanie porządku i organizacji na magazynie, w tym cykliczne przeprowadzanie inwentaryzacji. * Współpraca z zespołem logistycznym w celu zapewnienia sprawnego przepływu towarów. * Stosowanie zasad BHP. Kwalifikacje * Obsługa komputera w zakresie podstawowym: Word, Excel, poczta. * Sumienność, dokładność i zorientowanie na szczegóły. * Dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole. * Kontroli wzrokowej gotowych produktów. * Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. * Umiejętność obsługi sprzętu magazynowego (wózek typu „paleciak”, skanery kodów kreskowych) będzie mile widziana. Mile widziane: Obsługa programu Corel Draw Oferujemy * Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie. * Konkurencyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia i umiejętności. * Szkolenie z obsługi urządzeń produkcyjnych. * Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji. * Doskonały dojazd do miejsca pracy we Wrocławiu (tramwaj: 1, 7, 15 / autobus: 129, 105, 108, 111, 142, 908). * Przyjazną atmosferę oraz wsparcie doświadczonego zespołu. * Benefity w postaci zniżki na produkty firmy. * Program poleceń. Sposób aplikowania Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV. W treści CV prosimy o wpisanie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (Hammer-Group.co Sp. z o.o.) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Pracownik Działu Technicznego
Pracownik Działu Technicznego
nowe Pruszków dzisiaj

MEXEM sp. z o.o. jest firmą istniejącą od 1988 r., specjalizująca w magazynowaniu, spedycji krajowej oraz międzynarodowej. Obecnie poszukujemy dynamicznej osoby na stanowisko Pracownik Działu Technicznego (miejsce pracy: Pruszków) Twój zakres obowiązków: Obsługa floty pojazdów ciężarowych ( powyżej DMC 16 t) oraz naczep poprzez: utrzymanie sprawności posiadanych na stanie pojazdów , terminowe wykonywanie przeglądów serwisowych, zlecenie bieżących napraw. Prowadzenie rozliczeń i analiz w obszarze kosztów związanych z naprawami, wymianą floty, a także paliwem i materiałami eksploatacyjnymi, Prowadzenie rejestru szkód komunikacyjnych i innych Poszukiwanie nowych firm usługowych (w tym warsztatów samochodowych) i ustalanie warunków współpracy Kontrola ważności legalizacji mierników i urządzeń pomiarowych Kontrola i nadzór nad infrastrukturą firmy, nadzór nad stanem technicznym budynków Nasze wymagania znasz zagadnienia z zakresu eksploatacji i napraw pojazdów ciężarowych oraz specyfikę branży przewozu drogowego towarów masz prawo jazdy kat. B dobrze organizujesz sobie pracę umiesz pracować w zespole jesteś komunikatywny znasz język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym Mile widziane: znajomość innego języka obcego Gwarantujemy: - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu. - opiekę medyczną w sieci placówek prywatnych - ubezpieczenia grupowe - pakiety sportowe

Magazynier
Magazynier
nowe Warszawa dzisiaj

Komis gastronomiczny poszukuje magazyniera z prawem jazdy. Praca polega na utrzymaniu porządku na hali magazynowej, załadunku i przewożeniu towarów, czyszczeniu urządzeń AGD. Miejsce pracy: Warszawa, Niedaleko Dworca Wschodniego.

MAGAZYNIER – OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
MAGAZYNIER – OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
nowe Bełchatów dzisiaj

UWAGA! NASZA AGENCJA NIE POBIERA ŻADNYCH PROWIZJI LUB OPŁAT OD OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY LUB PRACUJĄCYCH ZA NASZYM POŚREDNICTWEM. * Agencja Pracy Tymczasowej Select, wiodąca firma w obszarze doradztwa personalnego, pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej, należąca do Business Solutions Wojciech Karłowski (nr W rej. Agencji Zatrudnienia: 3891), dla swojego Klienta poszukuje kandydatów na stanowisko: MAGAZYNIER – OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO Nr ref.: MAGAZYNIER_UDT/2023 Miejsce pracy: Bełchatów Rodzaj pracy: praca tymczasowa Zadania na danym stanowisku: – Przyjęcie oraz rozlokowanie towaru w magazynie. – Obsługa wózka widłowego. Wymagania, jakie stawiamy kandydatom: – Umiejętność obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Mile widziane uprawnienia UDT (kategoria II WJO) do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. – Wykształcenie średnie. – Samodyscyplina i dobra organizacja pracy. – Umiejętność pracy w zespole. Osobie zatrudnionej oferujemy: – Wynagrodzenie 3800,00zł brutto + 300 zł brutto premii za dyspozycyjność. – Pracę od poniedziałku do piątku na dwie zmiany w godzinach: 6-14; 14-22. – Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową na pełny etat. – Bezpieczne warunki pracy. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami oraz nie zwracamy nadesłanych aplikacji. Po zapoznaniu się z poniższą informacją zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z podanym stanowiskiem w tytule wiadomości, na adres: @

Filtr